ฅนรักษ์ธรรมเชียงรายเตรียมพร้อมจัดงาน “จิผ๊ะตี๊ปตีนก๋า น้อมปูจายี่เป็งเชียงราย ไร้แอลกอฮอล์ 2554″

ฅนรักษ์ธรรมเชียงรายเตรียมพร้อมจัดงาน “จิผ๊ะตี๊ปตีนก๋า น้อมปูจายี่เป็งเชียงราย ไร้แอลกอฮอล์ 2554″

วันนี้(7 พ.ย.54)สำนักข่าวเยาวชนเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ได้สัมภาษ์แกนนำเครือข่ายเยาวชนฅนรักษ์ธรรมถึงแนวทางและทิศทางการจัดงานยี่เป็งเชียงรายภายใต้ชื่องาน“จิผ๊ะตี๊ปตีนก๋า น้อมปูจายี่เป็ง ไร้แอลกอฮอล์” 2554 ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน(สคล.)ซึ่งแนวทางการจัดงานยี่เป็งเชียงรายปีนี้ทางเครือข่ายเยาวชนเปิดเผยว่าจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่สาธารณะ อาทิ ถนนคนม่วนและตามสถาบันการศึกษาและในวันงานจริงยังมีการจัดพื้นที่ให้เยาวชนได้มามีส่วนร่วมอาทิเช่น การทำผางประติ๊ป,การทำกระทงสายและการแสดงจากเยาวชนนักศึกษาและงานนี้เยาวชนย้ำขอให้มีการเที่ยวแบบปลอดแอลกอฮอล์และบุหรี่แอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 11 พฤศจิกายนนี้ ที่สนามรด.จังหวัดเชียงราย
ข่าวโดย รักพงศ์ คำซาว

 ABOUT THE AUTHOR