จาก ‘เห็ดผึ้งทาม’ ถึงโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลสกลนคร (ถ้ามี)

“อ้อยเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่ต้องการพื้นที่จำนวนมาก ถึงวันนี้ข้อเท็จจริงของเกษตรกรรม คือ พี่น้องเป็นเกษตรกรที่สูงอายุแล้ว เพราะฉะนั้น อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ไม่ตอบโจทย์ฐานล่าง เพราะว่ามันไม่ใช่อาหารหลัก และมันทำลายฐานทรัพยากรอาหาร ไม่หลากหลายและไม่มีความยั่งยืนในกระบวนการผลิต..” มากมายคำถามที่จำเป็นต้องหาข้อมูลมาเป็นคำตอบ เพื่อคลายข้อสงสัย ทั้ง ต่ออนาคตของพืชสมุนไพร เห็ดผึ้งทาม และโรงงานน้ำตาล โรงไฟฟ้าชีวมวล (ถ้ามี)

อะไรนะ… ‘ประเมินผลกระทบการออกกฎหมาย’ ข้อเสนอเครือข่ายจับตาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ถึงรัฐบาล

เปิดตัวเครือข่ายจับตาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ติดตามการเดินหน้า ร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ ร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2560 ระบุข้อเรียกร้องให้รัฐบาลทำการวิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมาย

เดชรัตน์ สุขกำเนิด : ความแตกต่าง ‘50+49 ปี’ กฎหมายให้เช่าที่ดินเดิม vs ร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เดชรัต สุขกำเนิด แจกแจงความแตกต่างของกฎหมายการเช่าที่ดินของชาวต่างชาติในประเทศไทยและในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมื่อ ’50+49 ปี’ ในกฎหมายที่เราใช้อยู่ กับเนื้อหาใน ร่าง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีการกำหนดเงื่อนไขไม่เหมือนกัน

‘เขตพื้นที่พัฒนาชุมชนพิเศษ’ ทางเลือกลดความเหลื่อมล้ำ โดยประชาชน

คมสันติ์ จันทร์อ่อน ชวนมองหาก ‘เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ’ คือการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ-สร้างความมั่นใจให้กลุ่มทุน ‘เขตพื้นที่พัฒนาชุมชนพิเศษ’ คือการจัดการที่ดินโดยชุมชน ที่รัฐบาลมองข้าม แต่เป็นทางเลือกลดความเหลื่อมล้ำ โดยประชาชน

กลุ่มรักษ์เชียงของร้องกรมเจ้าท่าระงับอนุญาตจีนสำรวจน้ำโขง ขอเอกสารภายใน 15 วัน

กลุ่มรักษ์เชียงของร่อนจดหมายถึงกรมเจ้าท่า  ให้ระงับการอนุญาตจีนเข้ามาสำรวจพื้นที่เพื่อศึกษาโครงการระเบิดแก่งในอาณาเขตประเทศไทย   พร้อมขอเอกสารอนุญาตว่าดำเนินการถูกต้องจริงหรือ ความเคลื่อนไหวกรณีกองเรือจากประเทศจีนจำนวน 7 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่กว่า 60 คน เข้าเทียบท่าเรือเชียงแสน […]

“ปฏิรูปประเทศ” ลดความเหลื่อมล้ำ หรือซ้ำเติมประชาชนรากหญ้า

“คมสันติ์ จันทร์อ่อน” กับคำถามต่อการผ่อนปรนให้กลุ่มทุนต่าง ๆ สามารถเป็นผู้ครอบครองที่ดินรัฐได้อย่างยาวนาน ขณะที่คนจนอีกหลายล้านชีวิตยังขาดแคลนที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย

เถียงให้รู้เรื่อง : ปฏิรูปกิจการพุทธศาสนา จะเดินหน้าอย่างไร ?

รายการเถียงให้รู้เรื่องจัดเวทีเสวนาปัญหา­กิจการพุทธศาสนา ที่กำลังจะเข้าสู่การปฏิรูป โดยเชิญ “คุณไพบูลย์ นิติตะวัน” อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรก­ารปกป้องพิทักษ์กิจการพุทธศาสนา มาร่วมพูดคุย

1 2 3 32