{"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"10000","speed":"800","fade":"false","design":"prodesign-20","rtl":"false","loop":"true","slider_nav_column":"false"}
ข่าว/ VIEW ALL

ข่าว

22 องค์กรร่วมจัดงาน “วันสิทธิเด็กในพื้นที่ขัดแย้ง ครั้งที่ 3” สร้างการเรียนรู้ ปลูกสำนึกด้านสิทธิเด็ก

19 พ.ย. 2560 องค์กรพัฒนาเอกชน 22 องค์กรร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “กิจกรรมการรณรงค์เรื่องสิทธิเด็กในพื้นที่ขัดแย้ง ครั้งที่ 3 Child Rights Day 2017/Hak Hak Anak โดยในปีนี้ที่ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือ “เราจะก้าวไปด้วยกันเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็ก” เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการปกป้องคุ้มครองเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงานเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กให้เด็กได้รับสิทธิต่าง ๆ...
ข่าว

ฅนรักษ์บ้านเกิดเลยชนะคดีชั้นต้น! รายงานไต่สวนคำขอประทานบัตรแปลงภูเหล็กไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลปกครองอุดรธานีพิพากษาคดีฟ้องเพิกถอนรายงานการไต่สวนประกอบคำขอประทานบัตรทำเหมืองแร่แปลงภูเหล็ก ชี้ทั้งรายงานไต่สวนฯ - การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องไปจัดทำใหม่ ชาวบ้านคาดมีการอุทธรณ์สู้คดีต่อ
ข่าว

“บ่หลงของเก่า บ่เมาของใหม่ : ว่าด้วยการศึกษากับการพัฒนาตนเองสู่ความพร้อมในสังคมผู้สูงอายุ”

14 พฤศจิกายน 2560 ในเวทีเสวนา เรื่อง “การศึกษากับการพัฒนาตนเองสู่ความพร้อมในสังคมผู้สูงอายุ” ที่จัดโดย สภาผู้ชมผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ภาคเหนือ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ณ โรงแรม ฮอลิเดย์การ์เดน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ จากโฮงฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา...
ข่าว

‘เกรดอะไร!? แล้วไงต่อ’ สนทนาว่าด้วยการศึกษาไทย-ฝรั่งเศส

สังคมไทยให้คุณค่าของตัวเลข 'เกรด'จึงกลายเป็นตัวชี้ชะตาชีวิตเด็ก และกำลังเป็นปัญหา การสร้างกระบวนการเรียนรู้ Active learning เชื่อมโยงความรู้จากข้างนอกสู่ห้องเรียนจึงเป็นวิธีที่จะช่วยให้เด็กรู้จักตัวเองได้มากขึ้น
ข่าว

ผู้นำความคิดในโลกดิจิทัล

ในยุคดิจิทัลที่ทุกคนเข้าถึงสื่อ และสามารถเป็นผู้นำความคิด (Influencer) ได้ การเป็นผู้นำความคิดกลุ่มเล็กๆ และเชื่อมโยงสู่กลุ่มใหญ่เป็นหนึ่งวิธีที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้