Slider Carousel Image

การศึกษาไทย 4 เพิ่ม 4 เปลี่ยน ในมุมมอง’ครูรุ่นใหม่’

4 สิ่งที่อยากเปลี่ยน – 4 สิ่งที่อยากเพิ่ม ในระบบการศึกษาไทย ‘ครูรุ่นใหม่’ จะเปลี่ยนและเพิ่มอะไร

{"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"10000","speed":"800","fade":"false","design":"prodesign-20","rtl":"false","loop":"true","slider_nav_column":"false"}
ข่าว/ VIEW ALL
ข่าว

EP.1“ชิงเผา” ก่อนวันอันตราย และทางเลือกคืนลมหายใจบริสุทธิ์ให้เชียงใหม่

PM2.5 ในลมหายใจคนเชียงใหม่ นับเป็นเวลาสิบกว่าปีมาแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่และภูมิภาคเหนือบนประสบปัญหาวิกฤติหมอกควันซึ่งทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  ซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ว่าเป็นค่าที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ และคนในภูมิภาคนี้ประสบกับภาวะเจ็บป่วยกับโรคทางเดินหายใจและโรคอื่นๆ อย่างหนักในทุกๆ ปีเมื่อเข้าหน้าแล้ง สำหรับมลพิษทางอากาศ PM2.5 นี้  เป็นฝุ่นที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกิดจากทั้งการเผาไหม้เครื่องยนต์พาหนะ การเผาวัสดุเศษพืชทางการเกษตร ไฟป่า และกระบวนการอุตสาหกรรม ซึ่งฝุ่นจิ๋วนี้สามารถเข้าไปถึงในถุงลม...
ข่าว

“ส่งสันติภาพ จากเหนือสู่ชายแดนใต้”

ส่งสันติภาพ จากเหนือสู่ชายแดนใต้ คำต่อคำ  คุยเปิดใจตัวแทน 3 ศาสนาและนักวิชาการ   เมื่อความรุนแรงผูกโยงเข้ากับศาสนา จากนอกพื้นที่มองเข้าไปในเหตุการณ์ความรุนแรงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นอะไร ?  แก่นแท้ของการออกจากปัญหาอยู่ตรงไหน ? ถ้อยคำแลกเปลี่ยนทั้งสถานการณ์ ประสบการณ์ วิชาการ และมิติศาสนาเพื่อให้ความเป็นมนุษย์และสันติภาพได้กลับคืนมาอีกครั้ง ร่วมวงแชร์โดย ดร.พระครูพิพิธสุตาทร (บุญช่วย สิรินฺธโร) เครือข่ายสังฆะเพื่อสังคม...
ข่าว

เลือกตั้ง 62 : ขัดแย้ง  แย่งชิงน้ำ เพราะ ?  อะไรคือทางออก ?

เลือกตั้ง 62 : ขัดแย้ง  แย่งชิงน้ำ เพราะ ?  อะไรคือทางออก ? ข้อเสนอต่อทุกพรรคการเมืองจากสภาองค์กรชุมชน แต่ละปีเรามีฝนตกในปริมาณไม่น้อย มีน้ำท่าที่เป็นน้ำผิวดิน แต่น้ำต้นทุนที่ใช้การภาคเกษตรและภาคเมืองไม่พอเพราะความต้องการน้ำเพิ่มมากขึ้นทุกตามจำนวนประชากร   และยังไม่สามาถเพิ่มปริมาณกักเก็บได้  สถานการณ์ขาดแคลนน้ำส่อเค้ารุนแรงโดยเฉพาะภาคเกษตร  ส่วนใหญ่ไม่สามารถปลูกพืชฤดูแล้ง  ส่วนพื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่มประสบปัญหาน้ำท่วมขังอย่างรุนแรง สภาพปัญหาเช่นนี้ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนที่อยู่กับการใช้น้ำมาโดยตลอดมองว่า สาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ...
ข่าว

เลือกตั้ง 62 : ฟังเสียงของพี่ๆน้องๆกลุ่มชาติพันธุ์บ้าง

#เสียงทุกเสียงมีความหมาย ทีมข่าว #CTV  (สำนักข่าวของสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา) อยากฟังเสียงของพี่ๆน้องๆกลุ่มชาติพันธุ์บ้าง เราจึงใช้วิธีการหาข้อมูลแบบ crowdsourcing โดยให้ทีมข่าวที่เป็นชาติพันธุ์ตั้งประเด็นชวนเพื่อน ๆ คุยว่าอยากให้รัฐบาลชุดใหม่ทำอะไรเพื่อเขาบ้าง ทาง facebook  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ในช่วงเวลา 09.30-12.00 น. เราได้รับความเห็นจำนวน...
ข่าว

เลือกตั้ง  62 : ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองกับอนาคตประมงไทย

 หยุดการประมงทำลายสัตว์น้ำวัยอ่อน เปิดให้ประมงพื้นบ้านออกนอกเขตชายฝั่ง เลือกตั้ง  62 : ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองกับอนาคตประมงไทย สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย และ สมาคมรักษ์ทะเลไทยพัฒนาข้อเสนอร่วมกันเพื่อเสนอต่อพรรคการเมืองทุกพรรควาระเลือกตั้ง 62  สิ่งที่เป็นความในใจ และสาระสำคัญที่ต้องการบอกคือ  “ต้องหยุดการประมงทำลายสัตว์น้ำวัยอ่อนเพื่ออาหารทะเลสมบูรณ์และเปิดให้ชาวประมงพื้นบ้านออกนอกเขตทะเลชายฝั่ง” เหตุผลและสถานการณ์ที่พวกเขาเจอ ระบุว่าเนื่องจากตลอดระยะเวลา 3 ปีของการประกาศใช้พระราชกำหนดการประมง พศ..2558 รัฐบาลอ้างว่าหลักการกฎหมายประมงเป็นไปเพื่อสนับสนุนชาวประมงพื้นบ้าน แต่ปรากฏว่ามีข้อกำหนดหลายประการที่จำกัดสิทธิชาวประมงพื้นบ้านไม่ให้ทำประมงได้ตามปกติ...
บล็อก/ VIEW ALL
Slider Image

ภัยพิบัติเขื่อนวิบัติ : วัวหายมาหลายตัวแล้ว แต่ไม่เคยล้อมคอก

ครบรอบ 1 ปี น้ำท่วมสกลนคร มากกว่าข้อถกเถียงในวันนั้นว่า สันเขื่อน (ที่หน่วยงานราชการเรียกว่าอ่างเก็บน้ำ) ห้วยทรายขมิ้น “แตก-ไม่แตก” ในวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการเตรียมรับมือภัยพิบัติ และ “การแจ้งเตือนแบบเจาะจงระดับพื้นที่” ที่มากกว่าประกาศกรมอุตุนิยมวิทยากันแล้วหรือยัง “ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ” นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เผยแพร่บทความตั้งคำถามถึงภัยพิบัติเขื่อน ก่อนที่วิบัตภัยจะใหญ่เกินเยียวยา

{"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"3000","speed":"300","fade":"false","design":"prodesign-9","rtl":"false","loop":"true","slider_nav_column":2}