{"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"10000","speed":"800","fade":"false","design":"prodesign-20","rtl":"false","loop":"true","slider_nav_column":"false"}
ข่าว/ VIEW ALL
ข่าว

สหพันธ์เกษตรภาคใต้ ร้องรัฐ หยุด!! ตัดเสื้อโหลให้ชาวบ้านใส่ทั้งประเทศ

ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนคลองไทรพัฒนาและชุมชนก้าวใหม่ ดูข้อมูลจัดการพื้นที่ตามรูปแบบของโฉนดชุมชน - รับฟังปัญหา เพื่อนำไปประกอบกระบวนการตัดสินใจทางนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านที่ดิน (more…)
ข่าว

อยากจะฟื้นฟูป่า ฟื้นฟูป่าอย่างไร?

จะฟื้นฟูป่า ต้องเขาใจระบบนิเวศของป่าก่อนเพราะป่าเเต่ละที่มีความต่างกันของพันธุ์ไม้ ซึ่งพันธุ์ไม้เเต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติที่ต่างกัน
ข่าว

ป่าดอยสุเทพ เเหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศเชียงใหม่

“เด็กๆ รู้ไหมคะว่า ป่าเบญจพรรณมีเสน่ห์มาก โดยเฉพาะหน้าแล้ง ใครคิดว่าหน้าแล้ง ใบไม้ร่วงโกร๋น ป่าไม่สวย ไม่จริงนะคะ ป่าเบญจพรรณมีเสน่ห์ที่สุดในหน้าแล้ง เพราะป่าประเภทนี้จะมีดอกกล้วยไม้เยอะมาก ดอกไม้ในป่าจะบานเต็มไปหมด สวยมาก”
ข่าว

หมู่บ้านไร้เเสงในยุค 4.0

ช่วนปรับทิศและคิดต่อ กับพลังทางเลือกที่จะเป็นทางรอด หากจะก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 คำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน ฟังเสียงประเทศไทย ฟังเสียงคนแม่ศึก ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่เเจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการรับรองการแต่งตั้งถูกต้องจากกระทรวงมหาดไทยทุกคน ตำบลแม่ศึก มีสภาพเป็นป่าและภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร การเดินทางไม่สะดวก ใช้เวลาเดินทางจากตัว อำเเม่เเจ่ม...
ข่าว

แม่แจ่มโมเดลพลัส … หยุดปลูกข้าวโพดเเล้วจะฟื้นป่าอย่างไร

ฟังเสียงคนในพื้นที่เเม่ขี้มูก ต.บ้านทับ อ.แม่เเจ่ม จ.เชียงใหม่ หมู่บ้านหักดิบ ปลูกข้าวโพด เพื่อปรับทิศและคิดต่อ และค้นหาคำตอบ เพราะคำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน (more…)
บล็อก/ VIEW ALL
Slider Image

ภูมิภาค 3.0: ประเทศไทยในวันที่ไร้พรมแดน

นี่ไม่ใช่เกม… นี่ไม่ใช่การเเข่งขัน แต่นี่คือชีวิตจริง ที่มีหน้าจอเป็นเดิมพันกับการปรับโฉมรายการ ภูมิภาค 3.0 ที่ผู้ผลิตจากภาคเหนือ อีสานใต้ เห็นพ้องกันว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลง

{"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"3000","speed":"300","fade":"false","design":"prodesign-9","rtl":"false","loop":"true","slider_nav_column":2}