Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for September 2017

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
28

งาน “10 ปีปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง”

29

งาน “10 ปีปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง”

30

งาน “10 ปีปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง”

31

งาน “10 ปีปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง”

1

งาน “10 ปีปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง”

2

งาน “10 ปีปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง”

3

งาน “10 ปีปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง”

4

งาน “10 ปีปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง”

5

งาน “10 ปีปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง”

6

งาน “10 ปีปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง”

7

งาน “10 ปีปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง”

แถลงข้อมูลเบื้องต้น 13 โครงการลงทุนข้ามพรมแดนของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

8

งาน “10 ปีปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง”

​เสวนาวิชาการ “เข้าใจโรฮิงญา: ปัญหาความมั่นคง หรือวิกฤตมนุษยธรรม?”

9

งาน “10 ปีปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง”

10
11

สัมมนา “เปิดสูตรสร้างสรรค์ความร่วมมือทางสังคมที่หวังผลได้”

12
13

เสวนา “ยุทธศาสตร์แร่ 20 ปี กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สัมมนา “การเจรจาข้อตกลง RCEP และผลกระทบการคุ้มครองการลงทุน (ISDS และ BIT)”

เสวนา “โรฮิงญา”กับ”สังคมไทย” เกี่ยวกันไหม?….ทำไมเกี่ยวกัน

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1