Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

‘กลุ่มข้าวหอมดอกฮัง’ ชวนลงแขกดำนาฟื้นพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน 100 สายพันธุ์

June 14, 2017 @ 8:00 am - June 15, 2017 @ 5:00 pm

กำหนดการกิจกรรม “ลงแขกดำนาสู่ปีที่ 4”
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน “หอมดอกฮัง”

ดำนาขยายและอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน 100 สายพันธุ์ ประจำปี 2560

14 – 15 มิถุนายน 2560

ณ นามิซัง บ้านโคกสะอาด ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

“กลุ่มข้าวหอมดอกฮัง…ลงแขกดำนาสู่ปีที่ 4”
​(ลงแขกดำนาแปลงขยายพันธุ์ข้าว)

14 มิถุนายน 2560 

06.00 – 07.00 น.​สมาชิกกลุ่มฯ ข้าวหอมดอกฮังร่วมกันเตรียมดินและถอนกล้าสำหรับลงแขกดำนา​

08.00 – 08.15 น.​สมาชิกกลุ่มฯ “ข้าวหอมดอกฮัง” เดินทางมาพร้อมกัน ณ บริเวณแปลงสาธิต
​- ประธานกลุ่มข้าวหอมดอกฮัง กล่าวรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมกลุ่ม

08.15 – 08.45 น.​- ประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบวนจพิธีกรรม เป็นสิริมงคลแก่เมล็ดพันธุ์ข้าวแผ่นดินและชาวนา

08.45 – 09.00 น.​- ประธานฝ่ายปกครองกล่าวเปิดกิจกรรมดำนา
09.00 – 09.30​ผู้เฒ่าผู้แก่ และตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ 9 คน “แฮกนา” (ดำนา 9 ต้นแรก)​

09.30 – 12.00​​ลงแขกดำนาแปลงขยายพันธุ์ข้าว “เต้นรำบนนาข้าว สู่ปีที่ 4”
​โดย สมาชิกกลุ่มข้าวหอมดอกฮัง
​ นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
​ ตัวแทนชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ
​ในระหว่างดำนามีกิจกรรมให้ความรู้ต่าง ๆ ดังนี้

​​1. รู้จักต้นกล้า และนาข้าว กลุ่มข้าวหอมดอกฮังสู่ปีที่ 4
​2. นิเวศนาโคกบ้านน้อยเลิงฮังในอดีต
​3. เล่านิทานบ้านโคก ความสัมพันธ์ของคนกับนาโคก ฯลฯ​

(กิจกรรมดำนาจะมีการกิจกรรมให้ความรู้สลับกับการร้องรำเพื่อคลายเหนื่อยตลอดงาน)

12.00 – 13.00​​ น.ร่วมวงกินข้าว พักผ่อนคลายเหนื่อย

13.00 – 15.30 ​​น. ลงแขกดำนาแปลงขยายพันธุ์ข้าว “เต้นรำบนนาข้าว สู่ปีที่ 4”

(กิจกรรมดำนาจะมีการกิจกรรมให้ความรู้สลับกับการร้องรำเพื่อคลายเหนื่อยตลอดงาน)

15.30 – 16.00​ น. พักผ่อน และนัดหมายกิจกรรมตกกล้ารวง และแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวชุมชน

 

15 มิถุนายน 2560

​(ตกกล้าเป็นรวง ในแปลงอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุกรรมข้าวพื้นบ้านหอมดอกฮัง)

07.00 -08.00​ น. สมาชิกกลุ่มฯ “หอมดอกฮัง” เดินทางมาพร้อมกัน ณ บริเวณแปลงสาธิต

​- วางผังและติดป้ายประจำพันธุ์ข้าว 100 สายพันธุ์

08.00-08.30​ น. อธิบายหลักการและวิธีการตกกล้ารวง ในแปลงอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุกรรมข้าวพื้นบ้าน

​โดย สมาชิกกลุ่มข้าวหอมดอกฮัง

08.30-12.00 น.​ปฏิบัติการตกกล้าเป็นรวง จัดทำแปลงอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุกรรมข้าวพื้นบ้าน 100 สายพันธุ์

12.00 – 13.00 น.​พักรับประทานอาหาร

13.00 – 15.30 น.​ปฏิบัติการจัดทำแปลงอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุกรรมข้าวพื้นบ้าน 100 สายพันธุ์ (ต่อ)

15.30 – 16.00 น.​สรุปกิจกรรม และนัดหมายกิจกรรม (ระยะข้าวแตกกอ) ครั้งถัดไป

 

หมายเหตุ 1 : กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม

หมายเหตุ 2 : ท่านที่จะมาร่วมลงแขกดำนากรุณาเตรียมอุปกรณ์ส่วนตัวมาเองตามความเหมาะสม
​ เช่น เสื้อกันฝน,หมวก,รองเท้าบู๊ทสำหรับดำนา ถุงมือดำนา ฯลฯ