Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

งานแถลงข่าวเปิดตัวไดอารี่ความหวังความฝัน 20 ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ

November 29, 2017 @ 10:00 am - 5:00 pm

งานแถลงข่าวเปิดตัวไดอารี่ความหวังความฝัน 20 ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ
Side by Side WHRDs 2018 Diary
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. – 17.00 น.
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องจากวันที่ 29 พ.ย. ของทุกปีได้ถูกกำหนดให้เป็นวันผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งกำหนดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ ทั้งนี้สถานการณ์ของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนั้นในทุกๆ ปีกับมีความน่าเป็นห่วง โดยจากสถิติที่องค์กร Protection international ได้เก็บข้อมูลไว้พบว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 – 2560 มีผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนระดับชุมชนนอกจากจะถุกคุกคามด้วยความรุนแรงทางกายภาพ ยังมีผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกว่า 170 คน ถูกกลั่นแกล้งโดยอาศัยกระบวนการยุติธรรมฟ้องร้องดำเนินคดีในศาลทั้งจากเอกชนและรัฐเนื่องมาจากผลกระทบจากการต่อสู้เพื่อรักษาสิทธิในที่ดิน ที่อยู่อาศัย สิทธิในสิ่งแวดล้อมและสิทธิในการรักษาทรัพยากรในบ้านเกิดของตนเอง

ด้วยเหตุดังกล่าวนี้องค์กร Protection international จึงได้ร่วมกับสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทยผ่านโครงการ CFLI -“Her Life, Her Diary” จัดทำ Side by Side WHRDs 2018 Diary สมุดบันทึกความหวังและความฝันของ 20 ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ขึ้นเพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงผลงานการต่อสู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยในสมุดบันทึกจะประกอบไปด้วยเรื่องราวจากความเป็นส่วนตัวถึงการเมือง เส้นทางต่อสู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ความหวังและความฝันที่ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิของผู้หญิง ชุมชน สังคมในประเทศไทย นอกจากนี้เรายังต้องการให้ตระหนักถึงความท้าทายที่ผู้หญิงในประเทศไทยจะต้องเจอเวลาลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมในสังคมด้วย

โดยงานแถลงข่าวเปิดตัวสมุดบันทึกความหวังและความฝัน 20 ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน Side by Side WHRDs 2018 Diary จะมีขึ้นในวันพุธที่ 29 พ.ย. 2560 เวลา 10.30 น. – 13.00 น. ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน อาทิ

• 10.20-10.30 การกล่าวเปิดงานโดย ท่านเอกอัครราชทูตพอตตี้ เอคอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

• 10.30-10.35 การกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานและการเปิดสถิติตัวเลขผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ได้รับผลกระทบจากการลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิมนุษยชนโดย ปรานม สมวงศ์ องค์กร Protection international

• 10.40-12.00 การแถลงข่าวเปิดตัวไดอารี่ Side by Side WHRDs Diary 2018 สมุดบันทึกความหวังและความฝัน 20 ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และเวทีพูดคุยถึงสถานการณ์ความและแนวทางการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิของผู้หญิงที่ลุกขึ้นปกป้องสิทธิมนุษยชนโดย 20 ผู้หญิงที่เล่าเรื่องราวบันทึกข้อมูลในไดอารี่ อาทิ อังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, สมหมาย จันทร์ตาวงศ์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ทำงานเพื่อสิทธิของพนักงานบริการ,ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์,ศรีไพร นนทรี ตัวแทนกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง,นุชนารถ แท่นทอง ประธานเครือข่ายสลัม 4 ภาค ,อัศนีย์ รอดผล สหพันธ์เกษตรภาคใต้ ,อรนุช ผลภิญโญ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินอีสาน ,นลัทพร ไกรฤกษ์ ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวประชาไท และ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ข่าวคนพิการทางเลือก www.thisable.me,ชลิตา บัณฑุวงศ์ อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักปกป้องสิทธิผู้หญิงอีกมากมาย

• ตลอดงานทั้งวันจะมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายบันทึกความหวังและความฝันของ 20 ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดย Luke Duggleby ช่างภาพมือรางวัลระดับโลก

หมายเหตุสอบถามข้อมูลและยืนยันการเข้าร่วมงานได้ที่คุณจิ๊บ โทร. 080-970-7492

Copyright © 2020 นักข่าวพลเมือง. All rights reserved.