Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ชวนเวิร์คชอป Homeless Creative Lab เปิดไอเดีย เปลี่ยนโลกความเข้าใจ “คนไร้บ้าน”

May 18, 2017 @ 1:00 am - June 4, 2017 @ 11:30 pm

Homeless Creative Lab เวิร์คชอปที่จะเปิดไอเดีย ปรับมุมมอง เปลี่ยนโลกความเข้าใจ “คนไร้บ้าน” พบกับนักคิดนักเขียน และคนทำงานจากไทยพีบีเอส ที่จะมาปล่อยของให้ทุกคนได้ผลิตผลงานของตนเอง

ปราบดา หยุ่น และยรรยง บุญ-หลง
ลุงดำ แกนนำเครือข่ายคนไร้บ้าน
ธูปทอง เลี่ยมสุวรรณ นักทำสารคดีอิสระ
อรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์ และโกวิท โพธิสาร ไทยพีบีเอส

เชิญชวนกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่สนใจและต้องการสื่อสารประเด็นคนไร้บ้านผ่าน multi-platform รวมทีม 3-5 คน ไม่จำกัดอายุ เพียงแค่คุณมีไอเดียที่อยากสื่อสาร

รวมการอบรมระหว่างวันที่ 17 – 18 มิ.ย. 2560 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (รับจำนวนจำกัด)

ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนด้านที่พักในวันอบรมและการสนับสนุนด้านการผลิตสื่อจากแผนงานฯ

กรอกรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyC9BnnxrxgRRNPHxX6VIWOeFfmxbeAaZpcq0C3c6gXOowAw/viewform

*** ถึงวันที่ 4 มิ.ย. เท่านั้น***

หมายเหตุ: ส่วนหนึ่งโครงการ “กิจกรรมและเวทีเสวนาสาธารณะ Human of Street” โดยสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย เครือข่ายคนไร้บ้าน

เพื่อสร้างพื้นที่สื่อสารในประเด็น “คนไร้บ้าน” ออกสู่สาธารณะ ให้คนในสังคม ในฐานะภาคพลเมืองปรับมุมมอง และเปลี่ยนโลกความเข้าใจต่อคนไร้บ้าน อันจะนำไปสู่การเข้าใจปัญหาในเชิงโครงสร้างและ มีส่วนร่วมผลักดันนโยบายสาธารณะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนไร้บ้านเข้าถึงที่อยู่อาศัยและสวัสดิการทางสังคม

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : เสวนาสาธารณะ “Human of Street” ตอน Meet & Read คนไร้บ้าน

Copyright © 2020 นักข่าวพลเมือง. All rights reserved.