Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

นิทรรศการประวัติศาสตร์แรงงานภาคเหนือ “ฅน (งาน) สร้างบ้านแป๋งเมือง”

April 21, 2017 @ 4:00 pm - April 23, 2017 @ 7:00 pm

เพราะคนทำงาน หรือ คนงาน มีความสำคัญในการสร้างบ้านแปงเมือง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่สังคมไทยยังให้คุณค่ากับ “ความเป็นคนงาน” น้อยเกินไป จนคนทำงานส่วนใหญ่ไม่กล้านับตัวเองว่า “ฉันเป็นแรงงาน”

เพื่อการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์แรงงานและคุณค่าของแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อสาธารณชน เรา “เครือข่ายเเรงงานภาคเหนือ จึงจัดงานนี้ เพือชวนทุกคน มาเรียนรู้ด้วยกัน

ประวัติศาสตร์แรงงานภาคเหนือ เรื่อง “ฅน (งาน) สร้างบ้านแป๋งเมือง” 21-23 เมษายนนี้ ณ ลานหน้าลิฟท์ ชั้น 3 เซ็นทรัลพลาซา แอร์พอร์ต เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ทุกวัน 4 โมงเย็นเป็นต้นไป ฟรีตลอดทั้งงาน…

ประวัติศาสตร์แรงงานภาคเหนือ เรื่อง “ฅน (งาน) สร้างบ้านแป๋งเมือง” 21-23 เม.ย. 2560

วันที่ 21 เมษายน 2560
16.00 น. ดนตรีแรงงาน วง “ภราดร”
16.40 น. วิดีโอสารคดี “หยาดเหงื่อแรงงาน ประวัติศาสตร์แห่งการสรรค์สร้าง”
17.00 น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานนิทรรศการ “ฅน (งาน) สร้างบ้านแป๋งเมือง”
โดย ผศ. ทรงพันธ์ ตันตระกูล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17.10 น. กล่าวเปิดงานนิทรรศการ “ฅน (งาน) สร้างบ้านแป๋งเมือง”
โดย คุณอารักษ์ พรหมณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
17.20 น. กล่าวปาฐกถาพิเศษ… โดย ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
17.40 น. งานเสวนา “เฮาก่เป๋นฅนงาน”
1. คุณชัยพงษ์ สำเนียง แรงงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. คุณสุชาติ ตระกูลหูทิพย์ แรงงานพัฒนาเอกชน มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของ แรงงานกลุ่มชาติพันธุ์(MAP Foundation)
3. คุณรัชนี นิลจันทร์ ผู้ประสานงานตัวแทนชาวบ้านกรณีโรงงานลำไยระเบิด
4. คุณสุพรรณี เวียงคำ ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ จังหวัดพะเยา
5. คุณประพัฒน์ พยัคฆบุตร ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ สาขาลำปาง
ดำเนินรายการโดย คุณเก่งกิจ กิติเรียงลาภ

วันที่ 22 เมษายน 2560
16.30 น. ดนตรีแรงงาน วง “ภราดร”
17.00 น. แนะนำเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ (สุชาติ อิ่งต๊ะ)
17.30 น. เสวนา “ล้านนา 4.0 กับฅนงานทุกเวลา สถานที่”
จัดโดย สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม ร่วมกับ มูลนิธิสื่อประชาธรรม
1. คุณภิญญพันธ์ พจนะลาวัณย์ คนงานวิชาการ
2. คุณอรรคณัฐ วันทนะสมบัติ คนงานฟรีแลนซ์ และผู้ประกอบการแอร์บีแอนด์บี
3. คุณโชคสกุล มหาค้ารุ่ง คนงานเกษตรพันธสัญญา เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา
4. คุณกรรณิกา เพชรแก้ว คนงานดิจิตอล/นักข่าวข้ามพรมแดน
5. ตัวแทนแรงงานจ้างเหมาช่วง
ดำเนินรายการโดย คุณเกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร
19.00 น. เวทีการแสดง โดยองค์กร Empower

วันที่ 23 เมษายน 2560
16.30 น. ดนตรีแรงงาน วง “ภราดร”
17.00 น. แนะนำเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ (อรรคพล สาตุ้ม)
17.15 น. TEDx Talk ของกลุ่มแรงงานสามัคคี(WSA) ร่วมกับ มูลนิธิสื่อประชาธรรม
: การแสดงฟ้อน เกี่ยวกับการย้ายถิ่น และเล่าเรื่องด้วยภาพถ่าย โดยตัวแทนจากองค์กร MAP Foundation
18.15 น. การแสดงวิดีทัศน์มัลติมีเดีย เรื่อง ความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติ (ภาษาอังกฤษ) และนิทรรศการภาพถ่ายชีวิตแรงงานพม่าและกัมพูชา โดย เครือข่ายผู้ย้ายถิ่นในลุ่มน้ำโขง( MMN):
19.00 น.เสวนา ”คุณค่าของแรงงานข้ามชาติ เบื้องหลังความเจริญทางเศรษฐกิจ” จัดโดยองค์กร MAP Foundation

 

Details

Start:
April 21, 2017 @ 4:00 pm
End:
April 23, 2017 @ 7:00 pm
Event Category:
Event Tags:
, , ,

Venue

เซ็นทรัลพลาซา แอร์พอร์ต เชียงใหม่
Thailand + Google Map
Copyright © 2020 นักข่าวพลเมือง. All rights reserved.