Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

เวทีรำลึกความทรงจำการหายตัว ‘เด่น คำแหล้’

May 7, 2017 @ 8:00 am - May 8, 2017 @ 1:00 pm

งาน รำลึก 1 ปี การสูญหายของเด่น คำแหล้

วันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2560 ณ วัดทุ่งลุยลาย ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

เพื่อรำลึกถึงชีวิตและการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมทางสังคมของเด่น คำแหล้ สะท้อนปัญหาการบังคับสูญหายในสังคมไทยให้สังคมได้รับรู้ และเห็นความจำเป็นในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการซ้อมทรมานและบังคับสูญหาย ระดมทุนช่วยเหลือครอบครัวเด่น คำแหล้ และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาสิทธิที่ดินทำกินของชาวบ้านผู้เดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆ

กำหนดการ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2560

8.00 – 9.00 น. ผู้เข้าร่วมลงทะเบียน

9.00 – 9.30 น. กล่าวต้อนรับ และบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนโคกยาว โดย ตัวแทนชุมชนโคกยาว

9.30 น. – 12.00 น. เสวนาหัวข้อ “ชีวิตและการต่อสู้ของเด่น คำแหล้”

โดย คุณสุนี ไชยรส ผู้แทนสหายเขตงานภูซาง

คุณฤทธิ์ น้องสาวพ่อเด่น คำแหล้

แม่สุภาพ คำแหล้ ภรรยาพ่อเด่น คำแหล้

นายปราโมทย์ ผลภิญโญ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

ดำเนินรายการโดย คุณหนูเกณ จันทาสี เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น. บันทึกความทรงจำ 1 ปี ในการค้นหา เด่น คำแหล้

โดย คุณอรนุช ผลภิญโญ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

คุณถนอมศักดิ์ ระวาดชัย เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

14.00 -16 .00น. เสวนาหัวข้อ “จากบิลลี่ พ่อเด่น ถึงชัยภูมิ กับร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการซ้อมทรมาน และบังคับให้สูญหาย”

โดย คุณมึนอ รักจงเจริญ ภรรยาบิลลี รักจงเจริญ

แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ที่ปรึกษาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (รอการยืนยัน)

คุณพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

คุณสุรชา บุญเปี่ยม บรรณาธิการอาวุโสสำนักข่าวสปริงนิวส์

คุณฮัมดี้ Focus on the global south

ดำเนินรายการโดย คุณสมนึก ตุ้มสุภาพ ศูนย์ศึกษาและพัฒนานักกฏหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน

16.00 – 18.00 น. ลงพื้นที่ชุมชนโคกยาว

18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 22.00 น. เวทีวัฒนธรรม โดยวงสเลเต

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560

7.00 – 8.30 น. ทำบุญตักบาตร พิธีสงฆ์

8.30 – 10.30 น. เสวนาหัวข้อ “เด่น คำแหล้ กับปัญหาที่ดินในสังคมไทย”

โดย นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณทวีศักดิ์ มณีวรรณ สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.)

ดำเนินรายการโดย คุณเหมราช ลบหนองบัว เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

10.30 – 12.00 น. พิธีบายศรี สู่ขวัญ อ่านบทกวีรำลึกถึงเด่น คำแหล้

โดย คุณปรีดา ข้าวบ่อ บรรณาธิการนิตยสารทางอีศาน

ทนายสมชัย คำเพราะ

ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ : ในงาน จะมีต้นไม้ “ต้นแสงดาวแห่งศรัทธา” หนังสือ และเสื้อรณรงค์ในการระดมทุนด้วย

Copyright © 2020 นักข่าวพลเมือง. All rights reserved.