Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

เวทีเสวนาถอดบทเรียนการจัดการภัยพิบัติ  “เมื่อน้ำท่วมสกลนคร”

August 23, 2017 @ 8:00 am - 6:30 pm

เครือข่ายภาคประชาสังคม กลุ่มนักธุรกิจรุ่นเยาว์จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และหน่วยงานราชการในท้องถิ่น จัดเวทีเสวนาถอดบทเรียนการจัดการภัยพิบัติ  “เมื่อน้ำท่วมสกลนคร เพื่อรวบรวบข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดสกลนครในแต่ละช่วงเวลา พื้นที่ และระดับความรุนแรง เพื่อแลกเปลี่ยนชุดประสบการณ์การรับมืออุทกภัยของภาคส่วนต่างๆ ตลอดกลไกลการให้ความช่วยเหลือ เพื่อได้ชุดข้อมูลนำไปสู่การออกแบบแนวทางการบริหารจัดการอุทกภัยและป้องภัยพิบัติทางธรรมชาติในอนาคต ในวันที่ วันที่ 23 สิงหาคม 2560  ณ  ห้องบรรยายชั้น 3 ห้อง 19303 อาคาร  19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

หลักการและเหตุผล

รุ่งเช้าวันที่28 สิงหาคม 2560 เกิดสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมใหญ่จังหวัดสกลนคร เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่คนในพื้นที่ไม่ทันตั้งเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ประชาชนส่วนใหญ่คาดการณ์ไม่ออกว่าผลจากพายุ “เซินกา” จะสร้างอุบัติภัยครั้งใหญ่ สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัย ตลอดจนพื้นที่เกษตรกรรมมูลค่าความเสียหายสูงนับพันล้านและขยายวงกว้างครอบคลุมจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอุทกภัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ภัยพิบัติเมืองสกลนครในรอบ50 ปี ภาพของความหวาดหวั่น ตื่นตระหนัก ภาพความเดือดร้อน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ท่ามกลางระบบคมนาคมที่ถูกตัดขาดส่งผลให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างจำกัด ช่องทางการสื่อสารสำคัญ คือ ช่องทางสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะเฟสบุ๊ค กลายเป็นพื้นที่สำคัญของการสื่อสารเรื่องราวของทั่วสารทิศของจังหวัดสกลนครและภายนอก ทั้งมิติสถานการณ์ อารมณ์ ความรู้สึก การขอรับการช่วย เป็นช่องทางการกระจายความช่วยเหลือ ในขณะเดียวกันพลังทางสังคมจำนวนมาก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน และอาสาสมัคร ไม่ว่าจะเป็นพระ นักเรียน นักศึกษา กลายเป็นพลังหลักในการให้ความช่วยเหลือและลุกขึ้นมาปกป้องชุมชนของตนเองและกลายเป็นกลไกสำคัญที่มีศักยภาพในการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

แม้ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายลงอย่างมาก แต่พื้นที่รอบนอกหลายอำเภอบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมยังมีน้ำท่วมขัง การฟื้นฟูและการเยียวยาทั้งทางด้านกายภาพและด้านจิตใจยังคงต้องระดมพลังจากทุกภาคส่วนและคาดว่าจะต้องใช้เวลามากกว่า 1 ปี ทั้งนี้ กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดสกลนคร  (Young Entrepreneur Chamber of Community: YEC) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ส่วนข่าวอยู่ดีมีแฮง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  ตระหนักว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อุทกภัยที่มีคุณค่าสำคัญสำหรับชุมชนในการเรียนรู้ ที่จำเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ ตลอดจนถอดบทเรียนชุดประสบการณ์การรับมือและกลไกการช่วยเหลือของภาคส่วนต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมการรับมือ และ/หรือฟื้นฟูเยียวยาตนเองภายหลังภัยพิบัติต่อไป

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อรวบรวบข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดสกลนครในแต่ละช่วงเวลา พื้นที่ และระดับความรุนแรง
  2. แลกเปลี่ยนชุดประสบการณ์การรับมืออุทุกภัยของภาคส่วนต่างๆ ตลอดกลไกลการให้ความช่วยเหลือ
  3. เพื่อได้ชุดข้อมูลนำไปสู่การออกแบบแนวทางการบริหารจัดการอุทกภัยและป้องภัยพิบัติทางธรรมชาติในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดสกลนคร จำนวน 200 คน

วัน เวลาและสถานที่

วันที่ 23 สิงหาคม 2560  ณ  ห้องบรรยายชั้น 3 ห้อง 19303 อาคาร  19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

องค์กรร่วมจัด

  1. กลุ่มนักธุรกิจรุ่นเยาว์จังหวัดสกลนคร
  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

 

กำหนดเวทีเสวนาถอดบทเรียนการจัดการภัยพิบัติ  “เมื่อน้ำท่วมสกลนคร”

เวลา รายการ
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

กิจกรรม Time line  “ปี 60 เมื่อน้ำท่วมเมืองสกล” พิธีกร โดย  อาจารย์พสุธา โกมลมาลย์

09.00-09.15 พิธีเปิดการเสวนา

– กล่าวรายงาน โดย ประธานนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดสกลนคร

-กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

09.15-10.30 น. บทบาทของรัฐในสถานการณ์น้ำท่วมฉุกเฉิน

ร่วมเสวนา โดย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร

ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดำเนินรายการโดย คุณบำเพ็ญ ไชยรักษ์
(***วิทยากรอยู่ระหว่างการประสาน)

10.30-12.00น. “ใครว่าน้ำท่วมดีกว่าฝนแล้ง”

เสียงจากภาคประชาชน

ร่วมเสวนาโดย    อ.เกรียงไกร ศรีโนนเรือง ตัวแทนชาวบ้านในเขตอำเภอเมือง

คุณเสกสรร ชนาวิโชติ  ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร

คุณบดินทร์ ธัญเดช และคุณวิษณุ พชรโชค กลุ่ม HUMAN SAKON

คุณพัชรวุฒิ น้อยใจบุญ และคุณวันเฉลิม ทองละไม ตัวแทน YEC

ตัวแทนทีมกู้ภัยท่าแร่- เชียงเครือ

คุณนิพนธ์ มูลแสนเมือง ตัวแทนกลุ่มลำน้ำก่ำ

ดำเนินรายการโดย รศ. ดร. จิตติ กิตติเลิศไพศาล คณะวิทยาการการจัดการ

12.00-12.30 น. สรุป “บทเรียนภัยอุทุกภัยเมืองสกล”

 

Details

Date:
August 23, 2017
Time:
8:00 am - 6:30 pm
Event Tags:
, ,
Copyright © 2020 นักข่าวพลเมือง. All rights reserved.