Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

เวทีเสวนาสาธารณะ “สังคมสูงวัย..ก้าวไปด้วยกัน”

April 20, 2017 @ 9:30 am - April 21, 2017 @ 1:30 pm

สูงวัยเป็นอะไรได้มากกว่าที่คิด !!!
ชวนรุ่นใหญ่ไฟกระพริบ และทุกเพศทุกวัย มาเจอกันที่งาน “สังคมสูงวัย : ก้าวไปด้วยกัน”
2 วันจัดเต็ม อัพเดทสถานการณ์ และร่วมกิจกรรมท่องโลกสูงวัย เผยเคล็ด (ไม่) ลับการออม พร้อมร้องคาราโอเกะ Style สูงวัย
20 – 21 เม.ย.2560 เวลา 08.30 – 18.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สำรองที่นั่ง 0-2790-2399 ในวันเวลาราชการ
****

กำหนดการ

เวทีเสวนาสาธารณะ “สังคมสูงวัย..ก้าวไปด้วยกัน” จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายไทย (มส.ผส.) โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสื่อสารสู่สาธารณะถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ และการเตรียมความพร้อมประชากรเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560

09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน

10.00 – 10.10 น. บทบาทของหน่วยงานและความสำคัญต่อ “สังคมสูงวัย”
โดย คุณสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
คุณสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ
ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย
นพ.บรรลุ ศิริพานิช ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย

10.10 – 10.20 น. ปาฐกถาเปิดงาน “สังคมสูงวัย..ก้าวไปด้วยกัน”
โดย พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

10.20 – 10.50 น. นำเสนอ “สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย..สถานการณ์ที่สังคมไทยต้องตระหนัก”
โดย ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา

10.50 – 12.00 น. เสวนา “สถานการณ์รอบด้านของผู้สูงอายุ”
ผู้ดำเนินรายการ อรุชิตา อุตมะโภคิน
ผู้ร่วมเสวนา นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คุณสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
คุณจิรพันธ์ กัลลประวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและสังคม
คุณรัชนีกร ดวงเลขา SCG Cement-Building Materials Co., Ltd.

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย: เวทีนำเสนอและกิจกรรม โดย ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

13.15 – 14.15 น. “The senior รุ่นใหญ่หัวใจไร้ขีดจำกัด” โชว์รำเหย่ยประยุกต์เพลงแร็พ
โดย กลุ่มผู้สูงอายุ ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
ดำเนินรายการโดย “หมอรุจน์” สมศักดิ์ สมจิตรและวิภาพร วัฒนวิทย์

14.15 – 14.45 น. กิจกรรมขอขยับกับโค้ชเป้ง – สาธิก ธนะทักษ์
แนะนำท่าบริหารแรงกระแทกต่ำเหมาะกับผู้สูงวัย

14.45 – 15.00 น. พักเวที

15.00 – 16.00 น. “ลุยไม่รู้โรย” โชว์การขับร้องคอรัส (chorus)
โดย วงสานใจคอรัส พร้อมสนทนาแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในวงถึงมุมมองงานอาสาสมัครต่อสังคมสูงวัย

16.00 – 18.00 น. กิจกรรม Workshop ในบูธบริเวณรอบนอก

000

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียน

10.30 – 11.30 น. เสวนา “เปิดโลกทัศน์การออม..เพิ่มรายได้ให้ผู้สูงวัย”
ผู้ดำเนินรายการ ธีรเดช งามเหลือ
โดย คุณสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ
ดร.อภิชาติ ดำดี นักวิชาการอิสระ
คุณอุบล ร่มโพธิ์ทอง ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานแรงงาน
นอกระบบภาคประชาชน สมุทรปราการ

11.30 – 12.30 น. เสวนา “ใครใครก็ไปโรงเรียน: สังคมสูงวัยกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
ผู้ดำเนินรายการ วิภาพร วัฒนวิทย์
ผู้ร่วมเสวนา ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร
คุณนราธิป สุภาราญ
คุณจีรนันท์ ปิติฤกษ์

12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

Venue

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพฯ, Thailand + Google Map
Copyright © 2020 นักข่าวพลเมือง. All rights reserved.