Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

เวทีเสวนาอีสานกลางกรุง ครั้งที่ 2 “แถลงผลกระทบ 3 ปี ของประชาชน”

July 22, 2017 @ 8:30 am - 5:00 pm

แดนอีสานกำลังเดือดฮ้อน มันเป็นหย้อนพวกเจ้านายมัน… 3 ปี แห่งการพัฒนาบนคราบน้ำตาประชาชน

เวทีเสวนา อีสานกลางกรุง ครั้งที่ 2 
“แถลงผลกระทบ 3 ปี ของประชาชน” 

ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.15 น.

ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จัดโดย
ขบวนการอีสานใหม่
เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
และสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล

กำหนดการ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-09.15 น. กล่าวต้อนรับและเปิดเวที โดย ผ.ศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09.15-12.0 น. เวทีเสวนาประชาชน
“สถานการณ์ประชาชนอีสาน ภายใต้การรัฐประหาร 3 ปีผ่านไปเกิดอะไรขึ้นบ้าง”

ผู้ร่วมเสวนาโดย
ตัวแทนชาวบ้านจากพื้นที่เหมืองแร่ทองคำ เลย
พื้นที่เหมืองแร่เหมืองแร่โปรแตชบำเหน็จฯ ชัยภูมิ
พื้นที่ปิโตรเลียมบ้านนามูล ขอนแก่น
พื้นที่โรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล สกลนคร
พื้นที่โรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล อำนาจเจริญ
สมาพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)
สมาพันธ์เกษตรภาคเหนือ (สกน.)

ดำเนินรายการโดย กิตติกาญจน์ หาญกุล วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12.00-13.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.30 น. เวทีเสวนาวิชาการ
“สถานการณ์ประชาชนอีสาน ภายใต้การรัฐประหาร 3 ปีผ่านไปเกิดอะไรขึ้นบ้าง”

ผู้ร่วมเสวนาโดย
อานนท์ ชวาลาวัณย์ ศูนย์กฎหมายและคดีเสรีภาพ iLaw
ถนอมศักดิ์ ระวาดชัย เครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน
กรชนก แสนประเสริฐ ขบวนการอีสานใหม่
รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยศพนธ์ เกิดวิบูลย์ เดอะอีสานเรคคอร์ด
ดำเนินรายการโดย กิตติกาญจน์ หาญกุล วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15.30-16.15 น. เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนซักถาม