Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

เสวนา “ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์”

April 26, 2017 @ 9:00 am - 12:30 pm

กำหนดการเสวนา ทีดีอาร์ไอ-ACT
“ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์”
โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ACT)
วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องพาโนรามา I ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัล ถ.รัชดา

การเสวนา ทีดีอาร์ไอ-ACT
“ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์”

9.00 -9.15 น. ลงทะเบียน

9.15 – 9.30 น. กล่าวเปิดงาน
โดย คุณเทพ วงษ์วานิช รองประธานกรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

9.30 – 9.45 น. ช่วงที่ 1 สถานการณ์และทิศทางคอร์รัปชันไทย
โดย คุณณัชพล ประดิษฐเพชรา นักวิจัย ทีดีอาร์ไอ

9.45 – 10.15 น. ช่วงที่ 2 นำเสนองานวิจัยของทีดีอาร์ไอ
– รายงาน “โฉมหน้าคอร์รัปชันไทย” โดย คุณธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัยอาวุโส ทีดีอาร์ไอ
– รายงาน “การติดตามตรวจสอบการบริการภาครัฐ”
โดย ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย ทีดีอาร์ไอ
คุณขนิษฐา ฮงประยูร นักวิจัย ทีดีอาร์ไอ

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 10.45 น. ช่วงที่ 3 นำเสนอผลการติดตามการต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์
โดย คุณธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัยทีดีอาร์ไอ

10.45 – 12.00 น. ช่วงที่ 4 การเสวนา “ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์
โดย ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
รศ. ดร.สิริลักษณา คอร์มันตร์ ที่ปรึกษาสำนักงาน ป.ป.ช.
คุณอธึกกิต แสวงสุข ผู้ดำเนินรายการ Voice TV และคอลัมนิสต์ข่าวสด
ดำเนินรายการโดย คุณธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัยอาวุโส ทีดีอาร์ไอ

12.00 -12.15 น. สรุปและกล่าวปิดงาน
โดย ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย ทีดีอาร์ไอ

12.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน