Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

​เสวนาวิชาการ “เข้าใจโรฮิงญา: ปัญหาความมั่นคง หรือวิกฤตมนุษยธรรม?”

September 8, 2017 @ 8:30 am - 12:30 pm

เสวนาวิชาการ เรื่อง
“เข้าใจโรฮิงญา: ปัญหาความมั่นคงหรือวิกฤตมนุษยธรรม?”
จัดโดย สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 8.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ (ร่าง)
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น. กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กล่าวเปิดงาน โดย ผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรี

09.15 – 10.30 น. เสวนาในประเด็น ‘เบงกาลี’ หรือ ‘โรฮิงญา’: ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์และความขัดแย้ง
ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดุลยภาค ปรีชารัชช โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิววงศ์ สุขทวี เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ

10:30 – 12:00 น. เสวนาในประเด็น ปัญหาโรฮิงญาในการรับรู้ของสังคมไทย: ระหว่างปัญหาความมั่นคงกับวิกฤตมนุษยธรรม

ลงทะเบียนได้ที่: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyWXUK04-JdEsbi0irrNv-XywHSUA_stXT-Y8t_l2JsdVoiA/viewform

Organizer

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย