{"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"10000","speed":"800","fade":"false","design":"prodesign-20","rtl":"false","loop":"true","slider_nav_column":"false"}
ข่าว/  VIEW ALL
ข่าว

รัฐมนตรีต่างประเทศยันจีนพร้อมยกเลิกโครงการระเบิดแก่งแม่น้ำโขงแน่

รัฐมนตรีต่างประเทศยันจีนพร้อมยกเลิกโครงการระเบิดแก่งแม่น้ำโขงแน่ ย้ำผ่านจดหมายถึงเครือข่ายประชาชน ชี้เป็นสายน้ำเพื่อชีวิตและวิถีชาวบ้าน ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย และแกนนำเครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง เปิดเผยว่าได้รับจดหมายตอบ จากนายดอน ปรมัติถ์วินัย รัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างประเทศ...
ข่าว บทความ

“ชาวนาทุ่งกุลา” แถลงการณ์ ปกป้องนครหลวงข้าวหอมมะลิโลก

กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและกลุ่มองค์กรชาวบ้านในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด และ จ.มหาสารคาม ประกาศแถลงการณ์ปกป้องนครหลวงข้าวหอมมะลิโลก เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อโครงการอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาลขนาด 24,000 ตันอ้อย/วัน และโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 80 เมกะวัตต์ เนื่องจากกังวลว่าอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
ข่าว บทความ

“ยืนยันไม่เอาอุตสาหกรรม” เครือข่ายคนรักปทุมรัตต์หวั่นกระทบพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ

เครือข่ายคนรักษ์ปทุมรัตต์ แถลงการณ์แสดงความคิดเห็นต่อแผนดำเนินการสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด หวั่นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำและวิถีชุมชน โดยเฉพาะต่อพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
ข่าว บทความ

“ไร้บ้าน ไม่ไร้เพื่อน” ขอนแก่นสำรวจประชากรคนไร้บ้าน

“ไร้บ้านไม่ไร้เพื่อน” จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรม “สร้างความร่วมมือสานพลังขับเคลื่อนขบวนสำรวจประชากรคนไร้บ้านจังหวัดขอนเเก่น” ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเภอเมืองขอนเเก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เพื่อสำรวจประชากรคนไร้บ้านครั้งใหญ่พร้อมกับอีก 16 จังหวัด ทั่วประเทศ
ข่าว

“เขียวสู้ฝุ่น”เชียงใหม่ผนึกกำลังรับมือฝุ่นควัน เชื่อมเมืองถึงดอย

“เขียวสู้ฝุ่น” จินตนาการใหม่ภาคประชาสังคมเชียงใหม่สร้างองค์ความรู้และลงมือทำร่วมมือกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวรับมือฝุ่นควันระยะยาวเตรียมตัวเตรียมบ้านเตรียมเมืองเตรียมดอยปักธงKick off 16  มิ.ย.62  ทีมใจบ้านวิเคราะห์ข้อมูลเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ระบุอีก3 ปีถ้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวจาก18 % เป็น30 % ต้องการต้นไม้300,000 ต้น ต่อเนื่องจากวงพูดคุยเชียงใหม่จะไม่ทนที่ภาคประชาสังคมในเชียงใหม่ซึ่งประสบกับปัญหาฝุ่นควันได้รวมกลุ่มกันหาทางออกระยะยาวในการรับมือฝุ่นควันทั้งในระดับพื้นที่ระดับจังหวัดและระดับนโยบายโดยแนวทางที่สรุปในการประชุมครั้งที่2 จะมีกิจกรรมร่วมกันคือสร้างพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นในเมืองและจังหวัด. ดังนั้นเมื่อวันที่19 พ.ค.62 มีวงประชุมย่อยเพื่อวางแผนทิศทางอีกครั้งโดยทีมสภาพลเมืองและตัวแทนภาคประชาชนในเชียงใหม่ วงประชุมแลกเปลี่ยนกันถึงแนวทางเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยระบุว่าแม้กิจกรรมเริ่มต้นจะคือการปลูกต้นไม้ซึ่งหลายหน่วยงานกำลังรณรงค์ปลูกันอยู่แต่เชียงใหม่อยากจะวางทิศทางไปในระยะยาวคือการรับมือกับฝุ่นควันและพื้นที่สีเขียวเป็นได้มากกว่าต้นไม้เป็นต้นๆแต่อาจหมายถึงไม้เลื้อยไม้กระถางที่ชุมชนร่วมสร้างหรือคนในคอนโดมิเนียมร่วมปลูกได้ตลอจนสร้างผืนป่าที่สำคัญร่วมกันมองไปถึงแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวในเมืองซึ่งเป็นการออกแบบเมืองการสร้างนิเวศน์เมืองด้วยตลอดจนเชื่อมโยงความเข้าใจกับภาคป่าที่อยู่ร่วมกัน วงประชุมให้ความสำคัญกับความรู้ที่จะรับมือกับฝุ่นควันอย่างเข้าใจผ่านความรู้ด้านต่างๆที่จะร่วมสร้างเพื่อให้เกิดการเตรียมตัวเตรียมบ้านเตรียมเมืองเตรียมดอยอย่างเหมาะสมกับช่วงเวลาโดย เตรียมตัวคือความรู้ความเข้าใจเรื่องภัยจากPM2.5...