ชเวดากองในคืนจันทร์เต็มดวง ก่อนที่เราจะได้พบดอว์ซู

ชเวดากองในคืนจันทร์เต็มดวง ก่อนที่เราจะได้พบดอว์ซู

ไปพม่าทั้งทีเก็บบรรยากาศหลายอย่างมาฝากค่ะ หลังประสานจนแน่ใจว่าจะได้พบดอว์ซูแน่แล้ว และแน่ชัดว่า MI ของทางการก็รู้ว่าเรามา ก็เลยเนียนเป็นนักท่องเที่ยวกัน นี่คือวันที่ 20 ธ.ค.53 ที่เราไปตั้งสติภาวนาที่เจดีย์ชเวดากองทั้งกลางวันและกลางคืน เป็นคืนจันทร์เต็มดวงที่สวยงามและเต็มไปด้วยความครุ่นคิด

              ชเวดากองคืนจันทร์เต็มดวง (Embedding disabled, limit reached)

 ABOUT THE AUTHOR

เคยเขียนข่าว สารคดี เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ เคยรายงานข่าววิทยุ สำนักข่าวไทย อสมท. ตอนนี้เป็นทำงานอยู่สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส ทำข่าว ข้อมูล ประสานเครือข่าย ฝีกอบรม สร้างพื้นที่สื่อสารสาธารณะ