ดูข้อมูล 5 คนสุดท้ายชิง ผอ.ไทยพีบีเอส ‘อดีตรอง ผอ.ไทยพีบีเอส-อดีตผู้จัดการ สสส.’ ติดโผ

ดูข้อมูล 5 คนสุดท้ายชิง ผอ.ไทยพีบีเอส ‘อดีตรอง ผอ.ไทยพีบีเอส-อดีตผู้จัดการ สสส.’ ติดโผ

7 ม.ค. 2559 คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสรอบที่ 1 จำนวน 5 รายชื่อ จากผู้สมัครทั้งหมด 13 คน เตรียมส่งชื่อให้คณะกรรมการนโยบายไทยพีบีเอส คัดเลือก คาดรู้ผล 14 ม.ค.นี้

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เลิกสัญญาจ้าง นายสมชัย สุวรรณบรรณ เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2558 ซึ่งการเลิกจ้างดังกล่าว มีผลให้คณะกรรมการบริหารทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งทันที ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 

สำหรับ 5 รายชื่อ ประกอบด้วย

1.ผศ.นลินี สีตะสุวรรณ อดีตกรรมการบริหารด้านสื่อสารมวลชนของ ส.ส.ท. 

http://org.thaipbs.or.th/incoming/article767129.ece/BINARY/Applicant002.pdf

20160801023217.jpg

2.นายสุระ เกนทะนะศิล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท (MCOT) 

http://org.thaipbs.or.th/incoming/article767130.ece/BINARY/Applicant003.pdf

20160801023310.jpg

3.นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ อดีตรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

http://org.thaipbs.or.th/incoming/article767131.ece/BINARY/Applicant004.pdf

20160801023341.jpg

4.นายศักดิ์ชัย พฤฒิภัค สื่อมวลชนอาวุโส อดีต บก.บห.ทีเอ็นเอ็น 24 อดีตนายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย 

http://org.thaipbs.or.th/incoming/article767133.ece/BINARY/Applicant006.pdf

20160801023919.jpg

5.นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ อดีตผู้จัดการกองสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม 2558 เพื่อเปิดทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ สสส.

http://org.thaipbs.or.th/incoming/article767139.ece/BINARY/Applicant012.pdf

20160801023432.jpg

ด้าน news.thaipbs.or.th รายงานว่า นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เปิดเผยว่าในวันนี้ (7 ม.ค. 2558) ผู้สมัคร 13 คน ได้มาแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ โดยใช้เวลาคนละ 30 นาที ก่อนที่คณะกรรมการจะคัดเลือกเหลือ 5 คน 

หลังจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะนำรายชื่อพร้อมประวัติและผลงานของทั้ง 5 คน เสนอต่อประธานคณะกรรมการนโยบายไทยพีบีเอสเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพิจารณาคัดเลือกรอบสุดท้ายและแต่งตั้ง โดยคาดว่าคณะกรรมการนโยบายไทยพีบีเอสจะประชุมในวันที่ 14 ม.ค.2559 เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการไทยพีบีเอสคนใหม่

สำหรับผู้สมัครทั้ง 13 คน ที่แสดงวิสัยทัศน์วันนี้ ได้แก่

1.นายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์
2.ผศ.นลินี สีตะสุวรรณ
3.นายสุระ เกนทะนะศิล
4.นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
5.นายวีระยุทธ โชคชัยมาดล
6.นายศักดิ์ชัย พฤฒิภัค
7.นายสะหะศักดิ์ กลิ่นสุวรรณ
8.นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์
9.นางสุวรรณา บุญกล่ำ
10.นายสุรภากร ศรีวุฒิวงศ์
11.นายธนกร ศรีสุขใส
12.นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์
13.นายยุทธนา วรุณปิติกุล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 4 ม.ค.ที่ผ่านมา ส.ส.ท. โดยนายณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ประธานประธานกรรมการนโยบายฯ ลงนามในหนังสือขยายเวลาการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งจากเดิมต้องดำเนินการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันปิดรับสมัคร (22 ต.ค.-24 พ.ย. 58) คือภายใน 24 ธ.ค. 2558 เป็นภายใน 60 วัน หรือ ภายใน 23 ม.ค. 2559 โดยให้เหตุผลเนื่องจากในเดือนธันว่าคมมีวันหยุดราชการหลายวัน ทำให้เวลาไม่เพียงพอต่อการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองผู้สมัครที่เหมาะสม

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง