ตรังยื่นหนังสือรายคนกว่า 100 ชุด ร้องศูนย์ดำรงธรรมทบทวนแผนแม่บทป่าไม้ฯ

ตรังยื่นหนังสือรายคนกว่า 100 ชุด ร้องศูนย์ดำรงธรรมทบทวนแผนแม่บทป่าไม้ฯ

20151311021242.jpg

 

ที่มา: ฮาริ บัณฑิตา

12 พ.ย. 2558 เวลาประมาณ 14.00 น.ที่ศาลากลาง จ.ตรัง เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด ประมาณ 150 คน รวมตัวยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ผ่านศูนย์ดำรงธรรมให้ทบทวนแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2557

อีกทั้งยังมีข้อเรียกร้องให้ เดินหน้าโฉนดชุมชน ใช้ธนาคารที่ดินสนับสนุนโฉนดชุมชน ใช้มาตรการการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า และให้ชาวสวนยางพาราที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์สามารถลงทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งได้ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง   

จากนั้น เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัดมีการนัดหมายประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการตัดฟันสวนยางพารา และแนวทางดำเนินการโฉนดชุมชน กับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

20151311021250.jpg

20151311021341.jpg

20151311021427.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง