ติดตาม ‪#‎หยุดโปแตชอุดร‬ ชาวบ้าน-คนรุ่นใหม่-ดาวดิน จับตา ‘เวทีรับฟังเหมืองโปแตชอุดรฯ’

ติดตาม ‪#‎หยุดโปแตชอุดร‬ ชาวบ้าน-คนรุ่นใหม่-ดาวดิน จับตา ‘เวทีรับฟังเหมืองโปแตชอุดรฯ’

20162304092545.jpg

23 เม.ย. 2559 ศูนย์สื่อชุมชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม รายงานความเคลื่อนไหวกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในโครงการเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี คำขอประทานบัตรที่ 1-4/2547 ของบริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้เสียจะได้มีส่วนร่วมตามขั้นตอนของกฎหมายแร่ โดยหลังจากนั้นก็จะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นของคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.แร่ และรัฐมนตรีอุตสาหกรรมลงนามในประทานบัตร

ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานีใส่เสื้อเขียวแสดงพลัง ทยอยเดินทางเข้าร่วม ตลอดระยะทางของการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นมีรถเจ้าหน้าขับตามประกบรถชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ ทุกคัน เป็นระยะ และบริเวณสถานที่จัดเวทีฯ มีตำรวจเข้ามาถามนักศึกษาที่มาให้กำลังใจชาวบ้าน กลุ่มอนุรักษ์ฯ ว่ามาจากไหน?

เวลาประมาณ 08.25 น. ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ ที่นั่งอยู่ด้านในหอประชุม ถูกเอาเก้าอี้ออกให้นั่งด้านนอก โดยคนจัดงานอ้างว่าที่นั่งไม่พอ ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์อุดรฯ จึงลงจากเก้าอี้มานั่งบนพื้นร่วมกัน 

ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวาน (22 เม.ย. 2559) ในเฟซบุ๊ก มีการแชร์ข้อความ #หยุดโปแตชอุดร ให้กำลังใจชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี โดยกลุ่มชาวบ้าน อาทิ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดจังหวัดเลย ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย และนักศึกษา นักกิจกรรม

 

ด้านกลุ่มพลเมืองรุ่นใหม่จับตาเหมืองโปเเตชอีสาน แถลงการณ์ท่าทีต่อกรณี โครงการเหมืองแร่โปเเตช จ.อุดรธานี เรียกร้อง “ยกเลิกเวทีประชาพิจารณ์โปแตชอุดรฯ‬ หยุดการทำเหมืองแร่หายนะทุกชนิด‬ ส่งคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจ”

แถลงการณ์มีรายละเอียด ดังนี้ 

แถลงการณ์ท่าที
กลุ่มพลเมืองรุ่นใหม่จับตาเหมืองโปเเตชอีสาน‬ 
ต่อกรณี โครงการเหมืองแร่โปเเตช จ.อุดรธานี
………………………………………………..
“ยกเลิกเวทีประชาพิจารณ์โปแตชอุดรฯ‬ 
‪‎หยุดการทำเหมืองแร่หายนะทุกชนิด‬
‪ส่งคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจ”

จากความพยายามผลักดัน เวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในโครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี คำขอประทานบัตรที่ 1-4/2547 ของบริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี ในวันเสาร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่จะถึงนี้ หลังจากนั้นก็จะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นของคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.แร่ และรัฐมนตรีอุตสาหกรรมลงนามในประทานบัตร ตามลำดับ

ตลอดระยะเวลาของเสียงการคัดค้านจากชาวบ้านในพื้นที่ โดยเฉพาะ “กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี” ที่ผ่านมากว่า 15 ปี ชาวบ้านไม่ได้สู้แค่เสียงเปล่า มีการรวบรวมรายชื่อชาวบ้านในพื้นที่ ที่ยื่นคัดค้านโครงการ กว่า 6,000 รายชื่อ มีการเสนอข้อกังวลต่อผลเสียที่ชาวบ้านไม่ต้องการ ต่อหน่วยงานรัฐเกือบทุกหน่วยงาน มีการท้วงติงและตรวจสอบ “ใบไต่สวนพื้นที่” ของฝ่ายบริษัทที่เป็นเท็จและหมกเม็ดจากความเป็นจริงในขั้นตอนขอประทานบัตร เช่นนี้แล้ว จะมีความ “ไว้วางใจ” และ “จริงใจ” ต่อการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากคำชวนเชื่อของบริษัทเหมืองแร่ได้อย่างไร เป็นที่แจ่มแจ้งและแน่ชัดว่า หน่วยงานรัฐ และ นายทุนเหมืองแร่ ไม่เคยให้ความสำคัญและจริงใจต่อกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง รวมถึงการจัดเวทีประชาพิจารณ์ในครั้งนี้

พวกเรา “กลุ่มพลเมืองรุ่นใหม่จับตาเหมืองแร่โปแตชอีสาน” มีความเชื่อเสมอมาว่า สิทธิในการอนุญาตทำเหมืองแร่ ควรอยู่ที่ “ประชาชน” หาใช่ บริษัทเหมือง ข้าราชการ รัฐมนตรีฯ หรือ รัฐบาล ไม่ เพราะ ผืนดิน เป็นของประชาชน ผืนฟ้า เป็นของประชาชน ผืนน้ำ เป็นของประชาชน อากาศ เป็นของประชาชน ทรัพยากรบนโลกเป็นของคนทุกคน ไม่มีใครผูกขาดมันได้ทั้งนั้น ฉะนั้นเราข้อเสนอข้อเรียกร้อง ดังนี้

1.) จง ยกเลิก การจัดเวทีเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในโครงการเหมืองแร่โปแตช ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี ในวันเสาร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2559 นี้ เพื่อให้มีการตรวจสอบกระบวนการขอประทานบัตรที่โปร่งใสมีส่วนร่วมแท้จริงเสียก่อน

2.) ต้อง หยุด ดำเนินโครงการเหมืองแร่ทุกชนิดที่ส่งผลกระทบและหายนะแก่ชุมชน

3.) จงเร่ง คืนอำนาจการตัดสินใจต่อการพัฒนาคืนสู่ชุมชนและประชาชนโดยเร็วที่สุด

ด้วยเคารพ ในเสรีภาพแห่งมนุษย์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
“‎กลุ่มพลเมืองรุ่นใหม่จับตาเหมืองแร่โปแตชอีสาน‬”
22 เมษายน 2559

 

ส่วนกลุ่มดาวดินซึ่งในวันนี้ (22 เม.ย. 2559) ได้ถูกอ้างถึงโดยเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 24 (มทบ.24) ที่พื้นที่ ต.นาม่วง และ ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี เพื่อพูดคุยกับแกนนำชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานีว่ามีข้อมูลว่ากลุ่มดาวดินและกลุ่มนักศึกษาเข้ามาแฝงตัวในพื้นที่กว่า 200 คน ก็ได้เผยแพร่แถลงการณ์แสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมต่อสู้คัดค้านการสร้างเหมืองแร่ และขอเป็นแรงกำลังใจ แรงสนับสนุน ด้วยความเคารพต่อจิตวิญญาณการต่อสู้ของกลุ่มชาวบ้าน

20162304092816.jpg

รายละเอียดดังนี้

แถลงการณ์ ต่อนายหน้าค้าแร่ 

ทางกลุ่มจักแถลงการณ์ถึงบทบาทอันธพาลของรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง หรือเผด็จการ (คสช.) ที่ปล้นสิทธิและอำนาจทางการเมือง รวมถึงกระทำการเป็นนายหน้า เร่ค้าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนไป

หลังจากที่เผด็จการ (คสช.) ได้เข้าทำการยึดกุมอำนาจปกครองประเทศเป็นเวลากว่า 2 ปี คณะเผด็จการทหารก็มิได้กระทำการใด ๆ ในทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ชาติ บ้านเมือง เลยแม้แต่น้อย สิ่งที่เห็น ที่ปรากฏ คือ การแบ่งสรรผลประโยชน์แก่พวกพ้อง ตำแหน่ง ยศถา เงินตรา โดยเฉพาะการแสดงออกอย่างชัดแจ้งว่าตนคือนายหน้า ที่เร่ค้าทรัพยากรธรรมชาติไปอย่างมากมาย เช่น การแก้ไขกฎหมายแร่ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนกลุ่มต่าง ๆ อย่างเร่งรีบ (จะรีบไปไหน) ทั้งที่การดำเนินกิจการเหมืองแร่ในประเทศไทยที่ผ่านมา ก็ได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนมากมาย ทั้งป่วย ทั้งตาย ทั้งจน และยังคงไม่มีใครกล้าออกมา ไม่มีใครรับผิดชอบ มอบความวิบัติให้แก่ประชาชนโดยอ้างวาทกรรม ความเจริญ

กรณีเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี ทางกลุ่มจึงขอแสดงเจตนาที่ยึดมั่นในการที่จะร่วมต่อสู้คัดค้านการสร้างเหมืองแร่จนถึงที่สุด ขอเป็นแรงกำลังใจ แรงสนับสนุน ด้วยความเคารพต่อจิตวิญญาณการต่อสู้ของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานีที่เป็นไปตามครรลองวิถีประชาธิปไตยมาโดยตลอด ท้ายที่สุด คือ อย่าให้เผด็จการได้แอบอ้างชื่อกลุ่มของลูก ๆ ที่ชื่อว่า “ดาวดิน” ไปใช้ในการคุกคาม พ่อแม่ พี่น้อง กลุ่มอนุรักษ์ฯ ของเราเลย

ด้วยรักษ์เป็นอย่างมาก
ดาวดิน
#หยุดโปแตชอุดร #หยุดทุนนิยมถือปืน

 ABOUT THE AUTHOR