ทวงความคืบหน้า ‘กฎหมายองค์การอิสระเพื่อผู้บริโภค’ พ้อรัฐเตะถ่วง

ทวงความคืบหน้า ‘กฎหมายองค์การอิสระเพื่อผู้บริโภค’ พ้อรัฐเตะถ่วง

20150907163831.jpg

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เผยกฎหมายผู้บริโภคกำลังรวบรวมความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้บริโภคยืนยันต้องมีและเร่งผลักดันกฎหมาย 

8 ก.ค. 2558 ตัวแทนกลุ่มผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการใช้สินค้าและบริการ จำนวน 20 คน นำโดยนายเจริญ วงศ์กังแห เข้าพบและยื่นหนังสือต่อ นายสุรชัย ภู่เจริญ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ณ ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล เพื่อฟังคำตอบหลังจากที่ไปยื่นหนังสือให้นายกรัฐมนตรี หลังยื่นหนังสือไปเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2558 ให้พิจารณาออกกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง ผู้ประสานงานเครือข่ายนักวิชาการเพื่อผู้บริโภค ในฐานะคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน กล่าวถึงความสำคัญของการต้องเกิดองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคว่าจะเติมเต็มช่องว่างการทำงานของภาครัฐ และหนุนเสริมการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคภาครัฐด้วย 

“การมีองค์การอิสระฯ จะช่วยเป็นตัวเร่งให้มีการคุ้มครองผู้บริโภค อย่างการติดตามทวงถามก็จะเป็นการกระตุ้นการทำงานของรัฐให้แอคทีฟทำงาน และช่วยหนุนเสริมการทำงานซึ่งกันและกันระหว่างผู้บริโภค รัฐ และเอกชน รวมถึงช่วยยกระดับความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค ขอฝากให้ท่านวิษณุช่วยสนับสนุนและช่วยนำกฎหมายมาพิจารณา กฎหมายนี้มีความสำคัญมากกับผู้บริโภคทุกคน” ดร.ไพบูลย์กล่าว

ด้านนายสุรชัย ภู่เจริญ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวถึงระบบการคุ้มครองผู้บริโภคว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้น เกิดกฎหมายดีๆ และองค์กรดูแลผู้บริโภคเฉพาะทางอย่าง กสทช. ซึ่งส่วนหนึ่งมีผลมาจากการผลักดันจากกลุ่มตัวแทนผู้บริโภค 

นายสุรชัย ยังกล่าวถึงความคืบหน้ากฎหมายองค์การอิสระเพื่อผู้บริโภคว่า อยู่ระหว่างการรวบรวมความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมรับปากจะส่งเรื่องที่ผู้บริโภคหารือและหนังสือที่ผู้บริโภคยื่นต่อ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้ทราบ

นายเจริญ วงศ์กังแห ตัวแทนกลุ่มผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการใช้สินค้าและบริการ กล่าวว่า หวังว่าคณะรัฐมนตรีจะเห็นไปในทิศทางเดียวกับคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ และเร่งรัดการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ออกมาได้ทันที เพราะกฎหมายฉบับนี้จะช่วยให้ผู้บริโภค มีความรู้ เท่าทัน มีพลังในการร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย

ทั้งนี้ สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการร่วมสนับสนุนกฎหมายองค์การอิสระเพื่อผู้บริโภค สามารถร่วมลงชื่อสนับสนุนได้ที่ http://www.change.org/IndyConsumers
 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง