ทหารรุกชุมชนโคกยาว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ แจ้งชาวบ้านออกจากพื้นที่ภายใน 15 วัน

ทหารรุกชุมชนโคกยาว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ แจ้งชาวบ้านออกจากพื้นที่ภายใน 15 วัน

ศรายุทธ ฤทธิพิน นักข่าวพลเมืองเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน รายงานเหตุการณ์ว่า วันนี้ประมาณ 12.00 น. ที่ชุมชนโคกยาว ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เจ้าหน้าที่สนธิกองกำลัง ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ และฝ่ายปกครอง กว่า 100 นาย ตรึงกำลังแน่นพื้นที่ เข้ามาเดินปิดป้ายทุกหลังคาเรือน มีคำสั่งให้อพยพออกจากพื้นที่ ภายใน 15 วัน

สำหรับปัญหาที่ดิน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ นับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีปัญหามาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะการประกาศคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 64/2557  เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการทำลายทรัพยากรป่าไม้  ซึ่งกำหนดให้มีการไล่รื้อผู้บุกรุกออกจากพื้นที่ป่านั้น ชาวบ้านมองว่าเป็นการคืนความทุกข์ให้กับประชาชนตัวเล็กๆ มากกว่ามุ่งแก้ปัญหาที่ดิน

ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 57 ตัวแทนชาวบ้านชุมชนบ่อแก้ว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร และชุมชนโคกยาว ต.ทุ่งลุยลาย กว่า 30 คน  เดินทางเข้าพบนายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอคอนสาร เพื่อยื่นหนังสือให้รับทราบขบวนการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ถึงแนวทางทางแก้ไขปัญหาผลกระทบความเดือดร้อน ให้ชะลอ ยุติการดำเนินการใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชน เพื่อให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไปแล้ว

และนายอำเภอคอนสาร พร้อมปลัดอาวุโส ก็ได้ลงมารับหนังสือด้วยตนเอง รวมทั้งได้ร่วมประชุมกับพี่น้องถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่าได้รับหนังสือจากทางสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี และจากจังหวัดชัยภูมิ ถึงผลการประชุมระหว่างรัฐบาลกับตัวแทน ขปส. เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา  ดิษกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อแจ้งให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ชะลอและยุติการดำเนินการใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตอันปกติสุขของประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ได้นำมาซึ่งความกังวลของชาวบ้านอีกครั้ง

20150602200435.jpg20150602200436.jpg20150602200436.jpg20150602200439.jpg20150602200441.jpg20150602200443.jpg20150602200446.jpg20150602200448.jpg20150602200450.jpg20150602200452.jpg20150602200456.jpg20150602200500.jpg20150602200502.jpg20150602200504.jpg20150602200506.jpg20150602200508.jpg20150602200510.jpg20150602200511.jpg20150602200512.jpg20150602200513.jpg20150602200514.jpg

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง