ทำไมพลเมืองจึงสื่อสาร

ทำไมพลเมืองจึงสื่อสาร

พื้นที่หน้าจอโทรทัศน์ที่มีอยู่อย่างจำกัด บางครั้งก็ไม่สามารถเล่าเรื่องราวบางพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง แต่เรื่องราวเหล่านั้นกลับถูกนำเสนอผ่านโลกสังคมออนไลน์ สู่สาธารณะอย่างรวดเร็ว ล้วนมาจากประชาชนที่มีอาชีพต่างๆทั่วประเทศ 

คุณสรวรรธน์ ศรีสมวงศ์ หรือ ลุงดำ มีอาชีพขับรถแท็กซี่ ได้อาสามาเป็นนักข่าวพลเมืองเพื่อสาธารณะ วันนี้ลุงดำได้มาฝึกทักษะด้านการสื่อสาร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวพลเมืองเพื่อสาธารณะ จัดโดยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์  ที่ไทยพีบีเอส ลุงดำบอกว่า ตัวเองเป็นจิตอาสามานานกว่า 20 ปี การมาอบรมนักข่าวพลเมืองครั้งนี้ ก็จะได้ฝึกการรายงานข่าว โดยใช้เทคโนโลยีชุดใหม่ที่มีอยู่ใกล้ตัว อย่างโทรศัพท์มือถือ ก็จะแจ้งข่าวสารผ่านเฟสบุ๊ค หรือส่งข่าวสารทาง SMS เพื่อให้สังคมรับรู้และแก้ไข ก็เป็นการช่วยเหลือสังคมในระดับหนึ่ง

เมื่อระบบอินเตอร์เน็ตถูกเชื่อมต่อให้สามารถใช้งานได้บนโทรศัพท์มือถือ ทำให้เปิดกว้างเรื่องการสื่อสาร เช่นเดียวกับ คุณแสงเดือน สุระเดช ผู้มีความพิเศษทางร่างกายจาก กทม. เป็นหนึ่งในผู้ร่วมอบรม ที่ต้องการสื่อสารเรื่องราวความลำบากของผู้พิการทางร่างกายให้สังคมได้รับรู้ แม้ไม่ได้ออกในหน้าจอโทรทัศน์ แต่อย่างน้อยก็ยังมีพื้นที่อย่างเฟสบุ๊คและทวิตเตอร์ ทำให้นักข่าวพลเมืองอย่างเขา สามารถสื่อสารเรื่องราวได้ แม้ตนเองจะะมีความพิการทางร่างกาย แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลย 

ถ้าเจ้าของประเด็นได้สื่อสารเรื่องราวของเขาเอง สามารถทำได้รวดเร็วและข้อมูลมีความชัดเจนมากขึ้น แม้แต่เรื่องราวบางพื้นที่ที่นักข่าวกระแสหลักเข้าไปไม่ถึง นักข่าวพลเมืองเหล่านี้ก็จะสามารถรายงานข่าวได้ทันทีในแบบนักข่าวพลเมือง แต่อาจต้องมีการมาอบรมเรียนรู้วิธีการสื่อสารเบื้องต้น เพื่อให้เรื่องราวที่นำเสนอโดยนักข่าวพลเมืองมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทุกคนมีสิทธิที่จะรับรู้และสื่อสาร อย่าง อาจารย์พิภพ พานิชภักดิ์ นักสื่อสารมวลชนอิสระ ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม มองเห็นโอกาสของนักข่าวพลเมือง แม้ในอนาคตเราไม่สามารถกำหนดหน้าตาของนักข่าวพลเมืองได้ แต่อย่างน้อย ถ้านักข่าวพลเมืองมีพื้นที่สื่อสาร ก็อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในสังคม