ยาแรงชื่อ พ.ร.บ. ชุมนุมฯ

ยาแรงชื่อ พ.ร.บ. ชุมนุมฯ

สัมภาษณ์โดย: กองบรรณาธิการ

ทัศนะจาก ดร. จันจิรา สมบัติพูนศิริ จากคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ
ซึ่งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ร่างพระราชบัญญัติเป็นพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะเป็นที่เรียบร้อย…

ข้อกังวลเกี่ยวกับ พ.ร.บ. นี้ มีอะไรบ้าง และข้อดีข้อเสียของ พ.ร.บ. เป็นอย่างไร รับฟังอย่างเต็มอิ่มได้ที่นี่

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ