นักข่าวพลเมืองภาคใต้เดินหน้าตั้งคณะทำงานนำร่องฯขับเคลื่อนเครือข่าย

นักข่าวพลเมืองภาคใต้เดินหน้าตั้งคณะทำงานนำร่องฯขับเคลื่อนเครือข่าย

 Submitted by TVTHAI NETWORK on Wed, 2010-04-07 00:33

 

นักข่าวพลเมืองภาคใต้ร่วมประชุมวางแผนตั้งคณะทำงานนำร่องเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายนักข่าวพลเมือง หวังขยายเครือข่าย ดึงสื่อท้องถิ่นและชาวบ้านเจ้าของประเด็นเข้าร่วม   

                         

หลังจากร่วมประชุมกับนักข่าวพลเมืองทั่วประเทศในงาน "ร้อยฝัน ปั้นอนาคต..นักข่าวพลเมือง"เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ในวันที่ 2 เมษายน 2553นักข่าวพลเมืองภาคใต้ก็ได้ร่วมประชุมกันอีกครั้งเพื่อนำข้อเสนอที่ได้จากการประชุมครั้งก่อนมาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม

ภาวิณี ไชยภาค นักข่าวพลเมืองจะนะ จ.สงขลา หนึ่งในผู้ที่อาสาเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายนักข่าวพลเมืองภาคใต้กล่าวว่า หลังจากกลับจากงานได้มีการคุยกันในพื้นที่ ซึ่งการทำงานมีข้อจำกัดแต่ก็ได้มีการรวมกลุ่มและเติมเต็มกันในพื้นที่ ทำให้คิดว่าเราจะใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้เป็นประโยชน์ในการเติมเต็มกันและกัน

นายฉิ้น บัวบาน นักข่าวพลเมือง สำนักข่าวทะเลบัว จ.พัทลุง กล่าวว่า การขยายเครือข่ายเป็นเรื่องสำคัญ บางครั้งอบรมมา5กลุ่มแต่เดินหน้าได้ประมาณ2กลุ่ม เพราะที่เหลือเจอปัญหาแล้วเดินต่อไม่ออก ทำให้ชะงักไป จึงเห็นว่าควรทำเครือข่ายใหม่ ไม่พึ่งทีวีไทยมากนัก ควรประชุมกันเอง จัดกลุ่มกัน ติดตามผลและเข้าร่วมในยุทธศาตร์จังหวัด

จาก การร่วมพูดคุยกันทำให้กลุ่มเกิดแนวคิดในการตั้งเป็นเครือข่ายและมีผู้ประสาน งานในแต่ละจังหวัดและแต่ละประเด็นเพื่อให้เห็นตัวบุคคลที่จะเชื่อมต่องานกัน ได้ในนามเครือข่ายนักข่าวพลเมืองภาคใต้

                       

 

โดย ผู้ประสานงานจะช่วยประสานเครือข่ายทั้งภาคประชาชน สื่อท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ เครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถทำงานขับเคลื่อนเชิงประเด็นร่วมกัน เช่น การนำเสนอประเด็นผ่านสื่อชุมชนต่างๆ การชวนเครือข่ายอื่นๆมาร่วมทำนักข่าวพลเมือง การจัดกิจกรรมหนุนเสริม การวางแผนขับเคลื่อนเชิงประเด็นร่วมกันทั้งภาค การสร้างเครือข่ายนักข่าวพลเมืองในพื้นที่ เป็นต้น

นอก จากนี้ยังมีภารกิจในการพัฒนาการผลิตงานนักข่าวพลเมืองให้สามารถทำเป็นสารคดี เพื่อนำเสนอประเด็นร่วมและทางออกของภาคใต้ได้ ซึ่งสามารถออกอากาศผ่านช่องทางนักข่าวพลเมือง สื่อท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และรายการอื่นๆที่รองรับ โดยจะมีการประสานงานเพื่อจัดการฝึกอบรมในโอกาสต่อไป

สำหรับ การร่วมขับเคลื่อนสถานีโทรทัศน์ภูมิภาค(ภาคใต้)นั้น เครือข่ายนักข่าวพลเมืองเห็นว่าควรจะมีตัวแทนนักข่าวพลเมืองเข้าร่วมเป็นคณะ ทำงานนำร่องฯสถานีโทรทัศน์ภูมิภาค(ภาคใต้)ด้วย เพื่อสร้างกลไกในการทำงานร่วมกัน

อย่าง ไรก็ตามก่อนปิดประชุมเครือข่ายนักข่าวพลเมืองภาคใต้ได้นัดประชุมเพื่อวางแผน งานกันอีกครั้งในเดือนมิถุนายนนี้ และฝากการบ้านให้กับผู้ประสานงานแต่ละพื้นที่ คือ การสร้างฐานข้อมูลสื่อท้องถิ่นในพื้นที่ของตน และ การสร้างฐานข้อมูลเชิงประเด็นที่อยู่ในพื้นที่และความสนใจของตน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการต่อยอดการทำงานต่อไป

 ABOUT THE AUTHOR