นางบัวหลี ขันทอง ผู้หญิงเก่งจังหวัดพะเยาได้รับรางวัลแทนคุณแผ่นประจำปี 2554

นางบัวหลี ขันทอง ผู้หญิงเก่งจังหวัดพะเยาได้รับรางวัลแทนคุณแผ่นประจำปี 2554

ข่าว77 ต้นแบบคนดี.mpg (Embedding disabled, limit reached)

นางบัวหลี  ขันทอง  นักจัดรายการวิทยุสาธารณะผู้หญิงทำงานเพื่อสังคมได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลแทนคุณแผ่นดินประจำปี 2554โดยสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเครือเนชั่นได้จัดขึ้นทุกปีและเครือเนชั่นได้จัดขึ้นทุกปี  ซึ่งจัดในวันที่ 17 กันยายน  2554ณ โรงแรมเซ็นทรัลสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่โดยในปี 2554  มีการเพิ่มจำนวนผู้ได้รับการยกย่องจากจังหวัดล่ะ 1 คนเพิ่มขึ้นเป็น 77คนตามจังหวัดที่เพิ่มขึ้นของประเทศสำหรับนางบัวหลี  หรือที่รู้จักกันในนาม ดีเจป้าบัวหลี  ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ได้ทำงานเกี่ยวกับสิทธิสตรี  นักพัฒนาชุมชน  นักจัดรายการสาธารณะและที่ผ่านมาป้าบัวหลีได้รับรางวัลมากมายเช่น รางวัลด้านการทำงานเพื่อสตรี ด้านสิทธิมนุษย์ การแก้ปัญหาสังคมและอีกมากมาย