นายอำเภอธาตุพนมนำทหารบุก ‘ดงคัดเค้า’ ขอคืนพื้นที่อ้าง ‘ที่สาธารณะ’

นายอำเภอธาตุพนมนำทหารบุก ‘ดงคัดเค้า’ ขอคืนพื้นที่อ้าง ‘ที่สาธารณะ’

20162508235432.jpg

24 ส.ค. 2559 เวลาประมาณ 12.30 น. นายอำเภอธาตุพนม พร้อมช่างรังวัดสำนักงานที่ดินนครพนม สาขาธาตุพนม นายก อบต.อุ่มเหม้า ทหารมณฑลทหารบกที่ 210 อส. และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่สาธารณประโยชน์ดงคัดเค้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมีชาวบ้านประมาณ 100 คน รวมตัวกันที่บริเวณสวนยางพาราในพื้นที่ที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นดงคัดเค้า เพื่อสังเกตุการณ์

การเข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว นายอำเภอธาตุพนมได้มีหนังสือแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า คณะอนุกรรมการแก้ปัญหาที่ดินของรัฐ (กบร.) จ.นครพนม ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2554 ให้ดำเนินการตามกฎหมายกับราษฎรที่บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ “ดงคัดเค้า” หรือ “โคกคัดเค้า” ในท้องที่ ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม และ อบต.อุ่มเหม้า ได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับราษฎรที่ทำการบุกรุกแล้ว แต่ผลการดำเนินการดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้า เนื่องจากผู้บุกรุกส่วนใหญ่เป็นคนที่มาจากที่อื่น ทำให้ไม่อาจทราบได้ว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดกระทำผิด ตั้งแต่เมื่อใด ผู้บุกรุกแต่ละรายบุกรุกเนื้อที่จำนวนเท่าใด ตลอดจนผู้บุกรุกได้ทำการปลูกสร้างบ้านพักในท้องที่อื่น แต่มาทำการบุกรุกปลูกต้นยางพาราในท้องที่ ต.อุ่มเหม้า ทำให้ยากในการพิสูจน์ทราบผู้กระทำผิด 

มติที่ประชุม ระบุด้วยว่า ส่วนอำเภอธาตุพนมร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 210 พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะต่างๆ ในปัจจุบันที่มีเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของแห่งกฎหมาย อันจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ และก่อให้เกิดปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย จึงได้มีกำหนดการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวใน วันพุธที่ 24 ส.ค. 2559 เวลา 10.00 น. 

20162508235722.jpg

แหล่งข่าวแจ้งว่า ในวันที่ 1 ก.ย. 2559 อำเภอธาตุพนมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเข้าดำเนินการปักป้ายขอคืนพื้นที่ และจัดทำแนวเขตพื้นที่ขอคืนจำนวน 800 ไร่ และจะดำเนินการขอคืนพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ เนื่องจากจะนำพื้นที่ดังกล่าว ไปดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ทั้งนี้ ข้อมูลในส่วนของชาวบ้านระบุว่า พื้นที่ อ.ธาตุพนมกำลังดำเนินขอคืนอยู่นี้ ไม่ใช่ที่สาธารณประโยชน์ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว เคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์ มาตั้งแต่ปี 2504 ประชาชนไม่เคยมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน ต่อมาผู้ใหญ่บ้านหนองกุง และบ้านขอนขว้างใหญ่ได้ขึ้นบัญชีสำรวจที่สาธารณประโยชน์ ในปี 2529 และ 2536 ตามลำดับ 

และมีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในปี 2529 จำนวน 2 แปลง ประกอบด้วย หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 33620 เนื้อที่ 331 – 2 – 21 ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองกุง หมู่ 10 ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม และเลขที่ 33621 เนื้อที่ 360 – 2 – 81 ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองกุง หมู่ 10 ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม 

ต่อมาในปี 2539 มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงจำนวน 1 แปลง เลขที่ นพ 0824 เนื้อที่ 862 – 3 – 14 ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านขอนขว้างใหญ่ หมู่ 4 ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ซึ่งหน่วยงานราชการแจ้งกับชาวบ้านในพื้นที่ที่มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงดังกล่าว มีที่ตั้งจริงอยู่ใน ต.อุ้มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม และ ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 

ที่ผ่านมาชาวบ้านได้ร้องเรียนต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานราชการ ซ้ำร้ายกลับถูกแจ้งความดำเนินคดี

 ABOUT THE AUTHOR