นิสิตพยาบาล ม.พะเยา จัดทำประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชน วัดศรีอุโมงค์คำ

นิสิตพยาบาล ม.พะเยา จัดทำประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชน วัดศรีอุโมงค์คำ

                                                           
                                                         http://youtu.be/eqLhxS02L6U

        นิสิตพยาบาล ม.พะเยา จัดทำประชาคมเพื่อคาดหวังว่าปัญหาสุขภาพของประชาชน ชุมชนวัดศรีอุโมงค์คำ จังหวัด พะเยา  มีการเสี่ยงต่อโรคภัยลดน้อยลง

         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย พะเยา   ได้ดำเนินการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การทำประชาคมชุมชน วัดศรีอุโมงค์คำ  อำเภอ เมือง จังหวัด พะเยา ในวันที่  16 สิงหาคม พ.ศ.2554  ที่ผ่านมา
 
         น.ส. ฑัณญารัตน์  ศรีไชย  นิสิต พยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา  และเพื่อนอีก 6 คน ออกสำรวจลงพื้นที่  ณ  ชุมชน วัดศรีอุโมงค์คำ  จำนวน 150 หลังคาเรือน ประชาชนทั้งหมด จำนวน 452 ราย เพื่อประเมิน ปัญหาสุขภาพ และหาแนวทางแก้ไข ปัญหาสุขภาพของชาวบ้านในชุมชน

        ทั้งนี้คาดหวังว่าการจัดการทำประชาคมให้แก่ชาวบ้านครั้งนี้  จะสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของชาวบ้านลดลงได้จำนวนหนึ่งการประชาคม แก่ชาวบ้านจะพัฒนามาเป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน

 ABOUT THE AUTHOR