นิสิตเฮ! มน.ยอมชะลอ ‘มหาวิทยาลัยสีเขียว’ ตั้งคำถามทิศทางอนาคต

นิสิตเฮ! มน.ยอมชะลอ ‘มหาวิทยาลัยสีเขียว’ ตั้งคำถามทิศทางอนาคต

นิสิตเผยการชะลอนโยบาย Green University สะท้อนผู้บริหารเริ่มเห็นความสำคัญของคนที่มีผลได้ผลเสียในนโยบาย พร้อมตั้งคำถามอนาคตจะเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างไร 

รายงานโดย: พิมพ์กมล พิจิตรศิริ 

 

อธิการฯ อนุญาตใช้รถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยได้ เห็นชอบชะลอ Green U. ออกไปก่อน พร้อมเตรียมหาแนวทางที่ดีกว่า อธิการบดีมห…

Posted by กรีนยูนิเวอซิตี้ เหมือนจะดี แต่ใช้ไม่ได้ on Thursday, August 20, 2015

 

20 ส.ค. 2558 เวลาประมาณ 14.00 น. ตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ต่อนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือกรีนยูนิเวอซิตี้ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวกว่า  1,000 คน ประท้วงนโยบายดังกล่าวที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้กำหนดโซนห้ามใช้รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย และให้นิสิตใช้รถจักรยานและรถไฟฟ้า โดยนิสิตได้ปิดล้อมทางเข้าออกมหาวิทยาลัย สุดท้ายทางมหาวิทยาลัยผ่อนผันให้ใช้รถจักรยานยนตร์ได้ตามปกติจนถึงวันนี้ (20 ส.ค. 2558) ซึ่งจะจัดการประชุมใหญ่เพื่อหาข้อสรุป นิสิตจึงยอมสลายตัว

สำหรับข้อสรุปในการพูดคุยวันนี้ (20 ส.ค. 2558) มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ชะลอการประกาศใช้มาตรการงดใช้จักรยานยนต์ออกไปก่อน ส่งผลให้นิสิต บุคลากรและประชาชนสามารถกลับมาใช้จักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยได้เหมือนเดิม โดยสุจินต์ จินายน อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า จะพัฒนานโยบายกรีนยูนิเวอซิตี้ร่วมกับนิสิตและประชาคม เพื่อให้นโยบายนี้ เป็นนโยบายของทุกคนอย่างแท้จริง

ไชยวัฒน์ มะกรูดอินทร์ นิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งร่วมเคลื่อนไหวต่อต้านมาตรการงดใช้จักรยานยนต์ กล่าวว่า เห็นด้วยกับแนวคิด กรีนยูนิเวอซิตี้ เพราะเป็นแนวคิดที่โลกให้ความสำคัญในประเด็นสิ่งแวดล้อม แต่ไม่เห็นด้วยกับวิธีปฏิบัติที่ผ่านมา ควรให้แนวคิดและทางปฏิบัติควบคู่กัน 

“ในฐานะเราคิดเชิงรัฐศาสตร์ การชะลอสะท้อนให้เห็นว่า กระบวนการของนิสิตมน.เข้มแข็ง เสียงนิสิตกลุ่มใหญ่ในมหาวิทยาลัยสำคัญ ผู้บริหารเริ่มเห็นความสำคัญของคนที่มีผลได้ผลเสียในนโยบาย ทำให้เห็นมุมมองของประชาธิปไตย เขาคนใหญ่ เราคนน้อย แสดงให้เห็นถึงคนเท่ากัน” ไชยวัฒน์ กล่าว

ไชยวัฒน์ ตั้งตำถามด้วยว่า ถ้าชะลอนโยบายกรีนยูนิเวอซิตี้ จะเป็นกรีนยูนิเวอซิตี้แบบไหน ในทางปฏิบัติจะเป็นอย่างไร ทางที่ดี ใครใคร่ทำก็ทำ ใครใคร่ไม่ทำก็ไม่ต้องทำ ทำอย่างไรก็ได้ที่ไม่ใช่การบังคับ แต่เป็นการรณรงค์และเชิญชวนให้เห็นถึงความสำคัญของกรีนยูนิเวอซิตี้

สอดคล้องกลับ ณัฐทินันท์ ปัญเศษ นิสิตระดับปริญญาตรี ซึงเธอเห็นด้วยกับแนวคิดกรีนยูนิเวอซิตี้ แต่มหาวิทยาลัยประกาศใช้นโยบายแบบหักดิบเกินไป และไม่มีความพร้อม เธอให้ความเห็นว่า ว่าการรณรงค์จะยั่งยืนกว่า ทำแบบค่อยเป็นค่อยไป

“หนูดีใจ เหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งในทีมที่ร่วมชุมนุม ถึงแม้เสียงเราเป็นเสียงเล็กๆ แต่พวกเราทุกคนรวมกันก็เป็นพลังเสียงที่ยิ่งใหญ่ ยังคิดอยู่ว่า ชะลอให้พิจารณานโยบายจะมีการเกิดชมรมขับจักรยาน หันมากรีนหรือเปล่า แต่ถ้ามีการบังคับคนต้องต่อต้านการเกิดชมรมอยู่แล้ว” ณัฐทินันท์กล่าว ในฐานหนึ่งในนิสิตที่ร่วมเคลื่อนไหว

ลำดับเหตุการณ์การเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านมาตรการห้ามใช้จักรยานยนต์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

วัน/เดือน/ปี

เหตุการณ์การเคลื่อนไหว

กลางพฤษภาคม 2558

ข่าวลือมีมาตรการห้ามใช้จักรยานยนต์

10 มิถุนายน 2558

เพจ “กรีนยูนิเวอซิตี้เหมือนจะดีแต่ใช้ไม่ได้” เกิดขึ้น

1 กรกฎาคม  2558

ทดลองใช้มาตรการห้ามใชัจักรยานยนต์

9 กรกฎาคม 2558

นิสิตประชาสัมพันธ์รวมกลุ่มเคลื่อนไหว ยื่นหนังสือเปิดผนึกต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ลานแอโรบิก ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

17 กรกฎาคม 2558

บันทึกข้อความปรับเวลา งดใช้มอเตอร์ไซต์ 

20152008225229.jpg

21 กรกฎาคม 2558

นิสิตรวมตัวกัน ได้คำตอบจาก อธิการบดีฝ่ายบริหาร คือ “จะประชุมเร่งด่วนวันนี้ เพื่อให้ได้คำตอบโดยเร็วที่สุด”

20152008225323.jpg

7 สิงหาคม 2558

ประกาศมาตรการส่งเสริมวินัยการจราจร

นิสิตไม่ปฏิบัติ: ตักเตือน หักคะแนนความประพฤติ (ถูกบันทึกชื่อ 3 ครั้ง ตัด 5 คะแนน )

20152008225344.jpg

20152008225359.jpg

18 สิงหาคม 2558

นิสิตรวมตัวกันเคลื่อนไหวคัดค้านมาตรการห้ามใช้จักรยานยนต์  ณ ลานแอโรบิก

20 สิงหาคม 2558

ข้อสรุป มหาวิทยาลัยเห็นชอบชะลอการประกาศใช้มาตรการงดใช้จักรยานยนต์

 

ที่มาภาพ: มอนอ ดอท คอมกรีนยูนิเวอซิตี้ เหมือนจะดี แต่ใช้ไม่ได้

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง