นโยบายรัฐบาลปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาทต่อวันส่งผลกระทบต่อเจ้าของธุรกิจ

นโยบายรัฐบาลปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาทต่อวันส่งผลกระทบต่อเจ้าของธุรกิจ

51599169 (Embedding disabled, limit reached)
 
 
 
   ร้านสบายดีหมูกระทะเปิดมากว่า 3 ปีมีพนักงานกว่า 17 คน ต้องขึ้นราคาเป็นครั้งแรกเนื่องจากสถานการณ์ข้าวของแพงและมีแนวโน้มจะขึ้นราคาอีกเมื่อรัฐบาลชุดใหม่จะปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น300บาทต่อวันเดิมพนักงานจะได้ค่าแรง 200 บาท จะมีส่วนต่าง 100 บาทต่อวัน นั้นหมายถึงเจ้าข้องกิจการจะต้องรับภาระจ่ายค่าแรงเพิ่มให้พนักงานทั้งหมด 17 คน เดือนละ 51000 บาทต่อเดือน
“17 คนทั้งหมดรายจ่ายก็สูงและรายรับเราน้อยเราก็อยู่ไม่ได้เราจะราคาเหมือนเดิมก็ไม่ได้เราต้องปรับราคาขึ้น”
ด้านลูกค้าบางคนอาจจะลดปริมาณการบริโภคลง
“นานนานมากินทีตามเศรษฐกิจมันขึ้นเนอะขึ้นทุกอย่างตามราคาเขากินก็กินคุ้มค่าดี”
เมื่อนโยบายค่าแรงขั้นต่ำบังคับใช้เมื่อใดคงต้องปรับราคาเป็นทางสายกลางไม่ให้กระทบต่อลูกค้าและเจ้าของธุระกิจอาจจะทำให้อยู่รอดในยุคของแพงค่าแรงสูง

 ABOUT THE AUTHOR