บรรยากาศการเดินทางการส่งมอบข้าวดอยให้่พี่น้องกะเหรี่ยงแก่งกระจาน

บรรยากาศการเดินทางการส่งมอบข้าวดอยให้่พี่น้องกะเหรี่ยงแก่งกระจาน

 ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2555 
กลุ่มกะเหรี่ยงภาคเหนือจำนวนกว่า 80 คนและผู้มีจิตศรัทธา  ร่วมกันเดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่ไปจังหวัดเพชรบุรี  เพื่อนำข้าวสาร ข้าวเปลือก และเครื่องอุึปโภคบริโภค ที่ระดมร่วมกันมากว่า 46 ตัน เพื่อมอบให้กะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก-บางกลอย ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ตามแนวทาง “สร้างบุญ รวมใจ เรียกขวัญ พี่น้องกะเหรี่ยงบางกลอย-โป่งลึก” จังหวัดเพชรบุรี”

ชวนชมแนวคิด และบรรยากาศ รวมทั้งกิจกรรมระหว่างทางได้

ความสำคัญของข้าวกับชาวกะเหรี่ยง และแนวคิดระดมข้าวไปช่วยเหลือ  สัมภาษณ์พระปลัดสุชาติ สุวฑฒโก ประธานกลุ่มกะเหรี่ยงภาคเหนือ

 ข้าวกับชาวกะเหรี่ยง (Embedding disabled, limit reached)

ป้าอีจู ป้าตะเน้ และป้ามานิ จากบ้านบ่อแก้ว อ.สะเมิงให้เหตุผลว่าทำไมถึงเดินทางไป น้องจีจากกลุ่มสกอร์คลีช่วยแปล

คุยกับแม่บ้านกะเหรี่ยงสะเมิงที่จะไปแก่งกระจาน (Embedding disabled, limit reached)

บรรยากาศการเดินทางไปวันแรก

 คลิปแก่งกระจาน1 จากพี่หยง (Embedding disabled, limit reached)

๑๐ ม.ค. ๕๕   
 ๑๓.๐๐– -กลุ่มกะเหรี่ยงภาคเหนือประเทศไทยมารวมกันประชุมเตรียมตัวเพื่อเดินทางสู่บ้านบางกลอย-โป่งลก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  ที่สำนักงาน คกน.
๑๔.๐๐น. – กิจกรรมพิธีกรรมอธิฐาน โดยผู้อาวุโสกะเหรี่ยงภาคเหนือ,ผู้นำทางศาสนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐น.-ขอบคุณผู้บริจาคข้าวเปลือก ข้าวสาร
๑๙.๓๐-๒๐.๓๐น.ชี้แจงการเดินทางไปอำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี   

 

๑๑ ม.ค. ๕๕   
๐๔.๐๐ น.- ขบวนเดินทางออกจาก สำนักงาน คกน. จังหวัดเชียงใหม่ สู่อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
๑. พักรับประทานอาหารเช้า ณ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
๒. พักรับประทานอาหารเที่ยง จังหวัด กำแพงเพชร หรือจังหวัดนครสรรค์   

– ถึงที่พัก ณ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
– ประชุมคณะทำงาน และผู้เข้าร่วมจากกลุ่มกะเหรี่ยงภาคเหนือและกลุ่มกะเหรี่ยงเขตภาคตะวันตก
– พักผ่อนเอาแรงเพื่อเดินทางต่อในวันรุ่งขึ้น   

๑๒ ม.ค.๕๕   
๐๖.oo  – ออกเดินทางจากศูนย์ฝึกอบรมฯ สู่หมู่บ้านบางกลอย-โป่งลึก
ช่วงเช้า  – ร่วมงานเปิดศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนบ้านโป่งลึก
– ส่งมอบข้าวเปลือก เครื่องอุปโภคบริโภค ให้พี่น้องบางกลอย-โป่งลึกจำนวน ๔๖,๐๐๐ กิโลกรัม ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
-ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  และตัวแทนกลุ่มกะเหรี่ยงภาคเหนือ มอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนโป่งลึก
– รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านบางกลอย
กิจกรรมในอำเภอแก่งกระจาน
– ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นโดยตัวแทนชาวบ้าน, ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี, นายอำเภอแก่งกระจาน, ตัวแทนศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ตัวแทนศูนย์มนุษย์วิทยาสิรินธร,ตัวแทนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ตัวแทนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.), ตัวแทนพระสงฆ์, ตัวแทนกลุ่มกะเหรี่ยงภาคเหนือประเทศไทย, ตัวแทนสื่อมวลชน
– ผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมลักษณะภูมิศาสตร์และสังคมชุมชนบางกลอย -โป่งลึก
-ผู้เข้าร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
– เวทีแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม กวี ดนตรีและเพลงพื้นบ้านให้กำลังใจพี่น้องบางกลอย-โป่งลึก และพี่น้องกะเหรี่ยงในประเทศไทยและพี่น้องชาวไทยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
– พักผ่อน   

๑๓ ม.ค. ๕๕   

๑๘.๐๐-๒๑.๐๐น.   – ชาวบ้าน และกลุ่มกะเหรี่ยงภาคเหนือประเทศไทยและผู้เข้าร่วมร่วมทำบุญตักบาตร อธิฐานให้กับบรรพบุรุษเจ้าที่เจ้าทาง เจ้ากรรมนายเวร
– รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
– พิธีเรียกขวัญคนสู่ขวัญข้าว/ สู่ขวัญ
– รับประทานอาหารกลางวัน
– มอบข้าวเปลือก ข้าวสาร เสื้อผ้าของใช้ ให้กับพี่น้องกะเหรี่ยงแก่งกระจาน
– เดินทางร่ำลาพี่น้องกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย-โป่งลึก  รับการอวยพรจากปู่คอฮี้และผู้อาวุโสชุมชนบางกลอย-โป่งลึก

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนถึงร่วมมือของกลุ่มกะเหรี่ยงและภาคีการแก้ไขปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และการรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสังคมในอนาคต

ข่าวพลเมือง –หลังจากที่กลุ่มกะเหรี่ยงภาคเหนือระดมข้าวดอยเพื่อจะนำไปช่วยเหลือกะเหรี่ยงแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี พวกเขายังได้ร่วมมือกันระดมค่าใช้จ่ายในการเดินทางนำข้าวไปส่งยังพื้นที่ ซึ่งได้รับน้ำใจจากคนหลายเชื้อชาติร่วมให้กำลังใจ ติดตามจากรายงานของ นักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อสร้างสรรค์เพื่อความเข้มแข็งภาคพลเมือง ออกอากาศเมื่อ 11 ม.ค.2555

                     เสียงชนเผ่าเพื่อกะเหรี่ยงแก่งกระจาน 11 01 2555 (Embedding disabled, limit reached)

คลิปข่าว วันที่ 8 ก.ย.2554 กลุ่มวิจัยความขัดแย้งและพหุวัฒนธรรมนิยม จัดเสวนาหัวข้อ "กะเหรี่ยงแก่งกระจาน : สิทธิมนุษยชนและปัญหาการจัดการป่าไม้" ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มีนักวิชาการสังคมศาสตร์ ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง, ผศ.ชูพินิจ เกษมณี และวีรวัธน์ ธีรประสาธน์ อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ร่วมอภิปรายเสวนาครั้งนี้ มีชาวกะเหรี่ยงที่ถูกอพยพจากป่าแก่งกระจานเดินทางมาร่วมฟังด้วย โดยคออี้ มีมิ ชาวกะเหรี่ยงพื้นเมือง อายุ 103 ปี เดินทางมาพร้อมชาวบ้านจำนวนหนึ่งจากบ้านโป่งลึก บางกลอย จ.เพชรบุรี
 
                        Seminar on Karen Kangkrajan issue (Embedding disabled, limit reached)

 
อ่านเรื่องเกี่ยวข้อง
http://tvthainetwork.com/2010/board/index.php/topic,2155.0.html

http://tvthainetwork.com/2010/board/index.php/topic,2213.0.html?PHPSESSID=0a41e556b959ef59f27bb6a91c4fdc74

ข่าว เปิดปม..ตำนานกะเหรี่ยง แก่งกระจาน เพฃรบุรี
http://thaingo.org/web/2011/09/27/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1/

 ABOUT THE AUTHOR

เคยเขียนข่าว สารคดี เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ เคยรายงานข่าววิทยุ สำนักข่าวไทย อสมท. ตอนนี้เป็นทำงานอยู่สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส ทำข่าว ข้อมูล ประสานเครือข่าย ฝีกอบรม สร้างพื้นที่สื่อสารสาธารณะ