บังเอิญจริ๊ง! วันนี้สนามบินสุวรรณภูมิ ซ้อมป้องกันผู้ก่อการร้าย บุกสังหารคนสำคัญ

บังเอิญจริ๊ง! วันนี้สนามบินสุวรรณภูมิ ซ้อมป้องกันผู้ก่อการร้าย บุกสังหารคนสำคัญ

บังเอิญจริ๊ง! วันนี้สนามบินสุวรรณภูมิ ซ้อมป้องกันผู้ก่อการร้าย บุกสังหารคนสำคัญ

วันนี้ 13 มกราคม 2555 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัยในหลักสูตร"การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ” โดยนายสมชัย สวัสดีผล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า เนื่องจากท่าอากาศสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ มีบุคคลสำคัญทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเดินทางผ่านเข้าออกเป็นจำนวนมาก อาทิ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้นำประเทศ ตลอดจนบุคคลสำคัญจากประเทศต่างๆ ที่นี่จึงมีภารกิจสำคัญในการดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลดังกล่าวได้อย่างมีมาตรฐานระดับสากล และเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้เจ้าหน้าที่ด้วย

โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน จะได้รับความรู้ด้านเทคนิค และวิธีการป้องกันบุคคลสำคัญจากการลอบทำร้ายด้วยวิธีต่างๆ รวมทั้งมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญ โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมที่น่าสนใจ เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุระเบิด เทคนิคและวิธีการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ รวมทั้งจะได้รับการฝึกปฏิบัติจากแบบจำลองสถานการณ์จริงอีกด้วย

"สำหรับวันนี้ ได้สมมติสถานการณ์จำลองว่า ขบวนการก่อการร้ายส่งสมาชิก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบวัตถุระเบิดเข้ามาแทรกซึมในประเทศไทย จำนวน 2 ชุด และรอโอกาสลอบสังหารบุคคลสำคัญ โดยใช้วิธีเข้าประชิดตัวแล้วลอบสังหารด้วยปืนพก มีดสั้น หรือระเบิดพลีชีพ ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องหาวิธีการป้องกันบุคคลสำคัญให้ได้ ซึ่งการอบรมผ่านไปได้ด้วยดี"นายสมชัย กล่าว

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 72 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 36 คน รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2555 และรุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2555

 ABOUT THE AUTHOR