บ้านพัง…กับการประกันภัย

บ้านพัง…กับการประกันภัย

สถานการณ์ภัยพิบัติ จากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น จ.เชียงราย (อ.พาน อ.แม่สรวย อ.แม่ลาว) ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ขนาด 6.3 ริกเตอร์ และมีอาฟเตอร์ซ็อคตามมาอย่างต่อเนื่อง ความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

ทีมข่าวพลเมืองได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและพูดคุยกับชาวบ้านที่ บ้านดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย พบว่ามีบ้านที่เสียหายหลายหลัง

 พิสิทธิ์  จงสิริโชติภัทร ผู้รับเหมาก่อสร้างผู้มีความฝันกับบ้านหลังแรก ที่เริ่มก่อสร้างเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว หลังจากแห่งเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา และอาฟเตอร์ช็อค ตามมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้กำแพงและผนังบ้านผังล้มลง และมีรอยราวทั้งหลังส่วนประเมินความเสียหาย น่าจะประมาณ สองแสนบาท ส่วนโครงสร้าง พิสิทธิ์บอกว่า มีทีมวิศวะกรอาสาเข้ามาตรวจสอบ และยืนยันว่ามีความปลอดภัยอยู่

พิชามญชุ์  ตันเตโช พึ่งย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่นี้ที่พึ่งสร้างขึ้นจากที่กู้ยืมเงินจากธนาคาร 1 .4 ล้านบาท ได้ประมาณ 6 เดือนแล้ว หลังจากแผ่นดินไหวบ้านของเธอมีรอยแตกราวรอบบ้าน เสาบ้านกว่า 12 ต้นมีลักษณะเอน และวันนี้ บ้านของเธอมีรอยราวเพิ่มขึ้นจากเดิมเลื่อยๆเพราะมีอาฟเตอร์ซ็อคตามมาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อหลายวันก่อน พิชามญชุ์  ตันเตโช เข้าเพื่อปรึกษาธนาคารขอชดเชยจากกรมธรรม์ ที่เธอทำไว้กับบริษัทประกันในเครือของธนาคารที่เธอกู้ยืมเงินมา เธอเล่าให้ฟังว่า ในตารางกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติ สำหรับผู้อยู่อาศัย ที่เธอได้ทำประกันไว้ ระบุจำนวนเงินเอาประกันไว้สองหมวด  คือ 1 อัคคีภัยและภัยเพิ่ม จำนวนเงิน หนึ่งล้านสี่แสนบาท 2ภัยพิบัติ จำนวนเงินชดใช้ไม่เกิน 1 แสนบาท แต่เมื่อเธอปรึกษา กับธนาคาร ได้รับคำแนะนำว่า ในส่วนที่1 อัคคีภัยและภัยเพิ่มจำนวนเงิน หนึ่งล้านสี่แสนบาท นั้น บริษัทคุ้มครองและชดเชยได้ในกรณีเกิดอัคคีภัยเท่านั้น ส่วน ภัยเพิ่มเติม บริษัทไม่สามารถชดเชยได้ เพราะเมื่อสังเกตในช่องเบี้ยประกันในส่วนเพิ่มเติม ไม่ได้ระบุไว้

 

เบื้องต้น ทีมงานได้สอบถามไปยังสมาคมประกันวินาศภัยไทย ลองสอบถามเรื่องความคุ้มครองเกี่ยวกับภัยพิบัติ ได้รับคำตอบว่า กรมมธรรม์ประกันภัยพิบัติจะให้ความคุ้มครองในกรณีที่ คณะรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรงตามคำแนะนำของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือค่าสินไหมทดแทนรวมของผู้เอาประกันภัย ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติมากกว่า 5 พันล้านบาทต่อหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใน 60 วันโดยมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป หรือกรณีแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงตั้งแต่ 7 ริกเตอร์ขึ้นไปหรือกรณีลมพายุที่มีความเร็วลมพายุตั้งแต่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

พิชามญชุ์  ตันเตโช ได้สอบถามมาตรการการช่วยเหลือจากธนาคาร เธอได้รับคำตอบว่า เบื้องต้นธนาคารอจจะมีนโยบายพักชำระหนี้ให้ แต่ยังไม่สามารถระบุระยะเวลาได้ หรือทางธนาคารผู้ปล่อยกู้ อาจจะปล่อยกู้เพิ่มเติมให้ลูกค้าได้นำมาประปรุงบ้าน  อย่างไรก็ตาม เธอมีข้อเสนอว่า อยากให้ธนาคารพักชำระหนี้ อย่างน้อยสัก 2 ปี เพื่อที่เจ้าของบ้านจะได้นำเงินในส่วนของการชำระหนี้มาซ่อมบ้าน

 

ทีมงานข่าวพลเมือง ได้ติดต่อไปยังธนาคารออมสิน ได้รับคำแนะนำว่า เมื่อเกิดเหตุ ผู้เสียสามารถนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ แจ้งขอความช่วยเหลือจากธนาคารได้ทันที เบื้องต้น ผู้กู้ยืมเงินสามารถพักชำระหนี้ในส่วนที่เหลือได้ 6 เดือน ส่วนค่าที่หายอื่นๆ จะต้องรอเจ้าหน้าที่ของธนาคารเข้าประเมินความเสียหายอีกครั้งหนึ่ง (ซึ่งขณะนี้ธนาคารกำลังประปรุงเงื่อนไข เิ่มเติมและจะประกาศให้ลูกค้าทราบอีกครั้ง)

ส่วนธนาคาร ธกส.ทางธนาคารสาขา กำลังรอความชัดเจนจากส่วนกลาง อย่างไรก็ตามหากได้รับความชัดเจนภายในวันสองวันนี้ จะรับแจ้งให้ลูกค้าทันที

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง