ประกาศผลรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ปี 2556 : ThaiPBS คว้า 2 รางวัล

ประกาศผลรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ปี 2556 : ThaiPBS คว้า 2 รางวัล

20142301160453.jpg

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ซึ่งป็นองค์กรอาสาสมัครที่เคลื่อนไหวรณรงค์เพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลก  ประกาศผล “รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2556 (Media Awards 2013) สำหรับผลงานที่เผยแพร่หรือตีพิมพ์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 โดยพิธีประกาศรางวัลจัดขึ้นในวันที่ 23 มกราคม 2557 ณ ห้องเบญจรงค์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัล เบญจา สุขุมวิท ซอย 5 กรุงเทพฯ

นายสมชาย หอมลออ ประธานคณะกรรมการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กล่าวว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพราะเล็งเห็นว่าสื่อมวลชนเป็นบุคคลที่ควรได้รับการยกย่อง สื่อทำหน้าที่เป็นครูที่ดีในการร่วมกันบ่มเพาะคนในสังคมให้ตระหนักถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน และเคารพซึ่งกันและกันมากขึ้น จึงเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างกำลังใจให้สื่อมวลชนที่ทำงานอย่างหนักในการนำเสนอข่าวสารในแง่มุมที่คำนึงถึงการเคารพ ส่งเสริม และปกป้องสิทธิมนุษยชน ด้วยการมองรางวัลผลงานสื่อมวลชนดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างความตระหนักให้กับคนในสังคม และสื่อมวลชนจะได้มีพลังในการยืนหยัดที่จะทำงานเพื่อปกป้องส่งเสริมสิทธิมนุษยชนต่อไป

นายสมชาย กล่าวอีกว่า คณะกรรมการตัดสินผลงานรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2556 ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสายสื่อมวลชน และสายสิทธมนุษยชน จากการคัดสรรและตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ซึ่งผลการตัดสินมีดังนี้

รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ระดับชาติ ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชยได้แก่ ข่าวชุด”หยุดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี” หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น และช่าวชุด “เบื้องลึก! ตำราทรมานนักโทษ” หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทหนังสือพิมพ์ระดับท้องถิ่น ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชย ได้แก่ข่าวชุด “เปิดเหมืองขูดเกลือใต้ดิน ร้องเวทีประชาคมโมฆะ” หนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน จ.นครราชสีมา

รางวัลข่าวหรือสารคดีและภาพยนตร์สารคดีสั้นประเภทสื่อโทรทัศน์ระดับชาติ (ฟรีทีวี) ประกอบด้วยรางวัลดีเด่น 1 รางวัล ได้แก่ รายการทางผ่านของบีระ ชีวิตไร้รากของเด็กเร่ร่อน ตอน ที่นี่กรุงเทพฯ โดยผู้ผลิตรายการภาคประชาชนร่วมกับสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS และรางวัลชมเชย 1 รางวัล ได้แก่รายการเปิดปม ตอน รอมฎอนกลางไฟใต้ โดยสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

รางวัลข่าวหรือสารคดีและภาพยนตร์สารคดีสั้นประเภทสื่อโทรทัศน์ระดับท้องถิ่น (เคเบิลทีวี หรือดาวเทียมทีวีในประเทศไทย)  ประกอบด้วยรางวัลดีเด่น 1 รางวัล ได้แก่ สารคดีข่าว “กรณีบุกช่วยชาวโรฮิงญา จากขบวนการค้ามนุษย์” สถานีโทรทัศน์ไวท์แชนแนล และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ รายงานพิเศษ “ปิดตำนานแพะคดีเชอรี่แอนคนสุดท้าย” โดยสถานีโทรทัศน์ VoiceTV และสารคดีข่าว “ก็อดอาร์มี่: เหยื่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากนโยบายความมั่นคงด้านพลังงานไทย-พม่า” โดยสถานีโทรทัศน์ Spring News

รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์ รางวัลดีเด่น 1 รางวัล ได้แก่ ข่าวชุด “เขาชื่ออัสฮารี” หนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท

20142301155933.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

จบการศึกษาสาขาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันทำงานที่สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส สนใจได้ข่าวสารบ้านเมือง สื่อสารมวลชน ชอบเขียน ชอบถ่ายภาพ สนใจการทำเว็บไซต์ มีเว็บบล็อกส่วนตัวที่ iambuggo.com