ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ผลิตรายการสองกำลังสื่อ” รุ่นที่ 2