ประมวลภาพความเคลื่อนไหว ‘วันสตรีสากล’ 2558

ประมวลภาพความเคลื่อนไหว ‘วันสตรีสากล’ 2558

เนื่องในวาระวันสตรีสากล 8 มี.ค.2558 นักข่าวพลเมืองไทยพีบีเอสประมวลภาพความเคลื่อนไหวของกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในวันดังกล่าว มานำเสนอ

สัดส่วนหญิง-ชาย ในการเมือง 50:50

การรณรงค์ขบวนใหญ่ นำโดยกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย และเครือข่ายองค์กรผู้หญิง เคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์ไปยังหอประชุมศรีบูรพา (หอเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมเวที “104 ปี 8 มีนา วันสตรีสากล ผู้หญิงรำลึก เฉลิมฉลอง การปฏิรูปสู่อนาคต 50:50”

การรวมตัวมุ่งขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปรัฐธรรมนูญในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีข้อเรียกร้องที่จะยื่นต่อรัฐบาล ดังนี้ 1.ความมั่นคงในการทำงาน 2.ศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน 3.การมีส่วนร่วมในไตรภาคีทุกระดับ 4.สัดส่วนหญิง-ชาย ในการเมือง 50:50 และ 5.สุขภาพและสวัสดิการสำหรับผู้หญิง

“ผู้หญิงต้องกำหนดอนาคตตัวเอง”

ที่มาภาพ: Jamon Kaojaikid

 

ใส่ผ้าถุง นุ่งผ้าขาวม้า มุ่งหน้าสู่เลือกตั้ง

กลุ่มเมล็ดพริกนำทีมสวมผ้าถุงเดินขบวนวันสตรีสากล ขนหีบเลือกตั้ง (จำลอง) จากอนุสรณ์สถาน 14 ตุลาไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย หลังเสร็จสิ้นการเสวนา ‘ผู้หญิง…เสรีภาพ และการแสดงออก’ ระบุข้อเรียกร้องให้ 1.ยกเลิกกฎอัยการศึก 2.คืนสิทธิเลือกตั้งให้ประชาชน 3.นายกฯ-ส.ส.ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรง 4.ยกเลิกมาตรา 112 และ 5.การทำแท้งเป็นสิทธิของสตรี

“หญิง-ชาย จะเท่าเทียมได้ ต้องเริ่มที่การเลือกตั้ง 1 คน 1 เสียง”

มี่มาภาพ: เมล็ดพริก 

 

แรงงานข้ามชาติร่วมรณรงค์วันสตรีสากล

เครือข่ายผู้หญิง และเครือข่ายแรงงานข้ามชาติภาคเหนือกว่า 200 คน จัดเดินรณรงค์ให้ผู้หญิงได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิอย่างแท้จริง ให้ผู้หญิงได้มีเสรีภาพ และยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง จากอนุสาวรีย์สามกษัตย์ไปยังสวนบวกหาด จ.เชียงใหม่ ก่อนประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันใน 3 ภาษา คือภาษาคำเมือง (ไทยภาคเหนือ) ภาษาพม่า และภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารกับแรงงานหลากหลายชาติพันธ์ุที่เข้าร่วมรณรงค์

“We make it happen ด้วยกันเราทำได้”

อ่านข่าว-ดูภาพ: voicelabour.org

 

MOVE to STOP เคลื่อนเพื่อหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTI จัดกิจกรรม “MOVE to STOP violence against women/เคลื่อนเพื่อหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง” รณรงค์แสดงพลังยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ที่ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BACC เวลาประมาณ 15.00 น.เนื่องในวันสตรีสากล

ที่มาภาพ: โรงน้ำชา TEA group

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง