ประมวลแถลงการณ์ 22 องค์กรภาคประชาสังคม ‘สันติภาพเดินหน้า’ เดินหน้าการมีส่วนร่วม

ประมวลแถลงการณ์ 22 องค์กรภาคประชาสังคม ‘สันติภาพเดินหน้า’ เดินหน้าการมีส่วนร่วม

28 ก.พ. 2559 เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. ภาคประชาสังคมและกลุ่มองค์กรต่างๆ กว่า 22 องค์กร ร่วมเวที ‘วาระสันติภาพจากประชาชน: เวทีรายงานสถานการณ์สันติภาพและข้อเสนอ’ ในงานวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ครั้งที่ 3 และสมัชชาสันติภาพ 2016 ‘สันติภาพเดินหน้า เวทีรายงานสถานการณ์สันติภาพในพื้นที่สาธารณะ’ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะวิทยาการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยร่วมกล่าวถ้อยแถลงของตนเองบนเวที 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับความพิเศษของแถลงการณ์ภาคประชาชนในปีนี้ คือการพูดถึงเรื่องสันติภาพในด้านความยังยืนทางทรัพยากร โดยมีกลุ่มคนเทพาไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินซึ่งระบุข้อเรียกร้องให้เรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นหนึ่งในกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้มาร่วมเวทีด้วย ขณะที่กลุ่มเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้แถลงการณ์ เรียกร้อง “สันติภาพที่กินได้” จับต้องได้ ยึดโยงกับเสียงของประชาชน 

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ภายหลังจากนี้จะมีการนำแถลงการณ์ของภาคประชาสังคมและกลุ่มองค์กรต่างๆ ไปมอบให้กับผู้แทนคณะอำนวยความสะดวกในการเจรจาสันติภาพในฐานะคนกลางประสาน ที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งแสดงถึงความพยายามของภาคประชาสังคมและกลุ่มองค์กรต่างๆ ในการมีส่วนร่วมสร้างสันติภาพในพื้นที่ 

ขณะเดียวกันการที่ผู้นำการเจรจาทั้ง 3 ฝ่าย คือฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายมารา ปาตานี และฝ่ายมาเลเซียในฐานะคนกลาง มาเข้าร่วมใช้เวทีของภาคประชาสังคมก็แสดงให้เห็นว่าเสียงของภาคประชาสังคมได้รับการยอมรับมากขึ้นด้วย

แถลงการณ์ทั้ง 22 ฉบับ มีดังนี้

20162802200539.jpg

1.

20162802192817.jpg

20162802193000.jpg

2.

20162802192904.jpg

3.

20162802193059.jpg

4.

20162802193301.jpg

5.

20162802193609.jpg

6.

20162802193707.jpg

7.

20162802193743.jpg

8.

20162802193814.jpg

9.

20162802194042.jpg

10.

20162802194129.jpg

11.

20162802194302.jpg

12.

20162802194239.jpg

13.

20162802194439.jpg

14.

20162802194456.jpg

15.

20162802194510.jpg

16.

20162802194557.jpg

17.

20162802194547.jpg

18.

20162802194626.jpg

19.

20162802194643.jpg

20.

20162802194702.jpg

21.

20162802194714.jpg

22.

20162802194730.jpg

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง