ปาฐกถา “ปณิธานประเทศไทย” โดย ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ บุญมี

ปาฐกถา “ปณิธานประเทศไทย” โดย ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ บุญมี

งานรำลึก 40 ปี 14 ตุลา ประจาปี 2556
วันที่ 14-15 ตุลาคม 2556 ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 (แยกคอกวัว) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์)

ปาฐกถาพิเศษวาระ 40 ปี 14 ตุลา 2516 ประจาปี 2556 หัวข้อ “ปณิธานประเทศไทย”
โดย…ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ บุญมี

 ABOUT THE AUTHOR

เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ Thai PBS