ปิดประตูลงมติลับ! ทหารตำรวจร่วมใจขวางชาวบ้านอุดรฯ ร่วมประชุมเหมืองแร่โปแตซ

ปิดประตูลงมติลับ! ทหารตำรวจร่วมใจขวางชาวบ้านอุดรฯ ร่วมประชุมเหมืองแร่โปแตซ

20152609181632.jpg

ภาพ/เรื่อง : ปัญญา คำลาภ นักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสาน

วันที่ 25 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุม อบต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ซึ่งมีการประชุมสภา อบต. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบคำขอประทานบัตรโครงการเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี  ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อส. และ อปพร. มารักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา พร้อมทั้งปิดประตูทางเข้า-ออก รวมทั้งไม่มีการต่อลำโพงกระจายเสียงลงมาให้ชาวบ้านรับฟังการประชุม  ทำให้ชาวบ้านที่ตั้งใจเดินทางมาเพื่อร่วมรับฟังการประชุมต้องทำกิจกรรมกันอยู่ด้านนอกห้องประชุมเท่านั้น โดยไม่ทราบข้อมูลว่าในห้องประชุมนั้นมีการพูดคุยรวมทั้งสมาชิก อบต. ผู้ใดได้ลงมติอย่างไร

นายถาวร มโนศิลป์ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมครั้งนี้ควรต้องให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมรับฟังในฐานะของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่หากมีโครงการเกิดขึ้น  

“เราอยากมาฟังถึงเขาจะเอาด้วยหรือไม่ก็ตาม ขอให้รู้พฤติกรรมในการประชุมวันนี้ อย่างการออกหนังสือเชิญสมาชิก อบต. มาพูดกันแค่ 28 คนนี้หรือ คนในพื้นที่ไม่ให้รู้เรื่อง ถึงแม้ว่าชาวบ้านที่มารับฟังจะไม่มีสิทธิ์ในการยกมือเห็นด้วยหรือไม่ในการลงมติ ก็ขอให้ชาวบ้านได้เข้าไปร่วมรับฟังบ้าง เพราะมันเป็นเรื่องของพวกเราด้วยอยู่กับเราตลอดกาลไปจนถึงลูกหลาน นี่คือสิ่งสำคัญ” 

ซึ่งจากรายงานผลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้ชี้ว่าการทำเหมืองแร่โปแตซในเขตชุมชน มีผลกระทบหลายด้าน เช่น แผ่นดินจะยุบตัว จะเกิดการกระจายของเกลือเค็ม การกระจายของสารพิษที่เกิดจากการแยกแร่ และปัญหาด้านสังคมที่จะตามมา ที่สำคัญการขุดแร่ในพื้นที่ จ.อุดรธานี ที่มีความลึกจากใต้ดินลงไปเพียง 300-350 เมตรเท่านั้น ชาวบ้านจึงมีความวิตกกังวลปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่จะเกิด จึงได้ออกมาแสดงความคิดเห็น และข้อกังวลต่อการสร้างเหมืองแร่โปแตซในพื้นที่ชุมชนที่อาศัยอยู่

“เวทีนี้ อบต.ห้วยสามพาดก็เหมือนกัน โครงการเดียวกัน วาระเดียวกัน นายกฯยังหาน้ำหาท่ามาให้พี่น้องได้กิน ถือว่านี่คือความเดือดร้อนของพี่น้อง นี่คือนายกห้วยสามพาดยังฟังพี่น้องอยู่ยังเห็นทุกข์สุขของพี่น้อง มายืนอยู่กับพี่น้องมาถามความสุขความทุกข์ของพี่น้อง และให้เข้าไปร่วมรับฟังการประชุมด้วย” นายถาวร มโนศิลป์ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ตั้งข้อสังเกต 

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ชาวบ้านผู้มีส่วนได้เสีย จำนวนกว่า 100 คน ที่ยืนรออยู่ข้างนอกห้องประชุมกล่าวว่าหลังจากนี้จะต้องมีการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอความเป็นธรรม กรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติหรือละเว้นต่อหน้าที่ในการให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมรับฟังอย่างเปิดเผย เพื่อเรียกร้องให้หยุดโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชนท้องถิ่นและมีคำถามถึงสิทธิในการปกป้องทรัพยากรและวิถีชีวิตของพวกเขา 

ในขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่ ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม ได้ตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการพิจารณาให้ความเห็นต่อการขอประทานบัตรเหมืองแร่โปแตซในพื้นที่ของตนเองนั้นแตกต่างจากอีกเวทีซึ่งจัดในเวลาเดียวกันที่ ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม ที่เปิดโอกาสให้ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี จำนวน 6 คนเข้าร่วมรับฟัง  ซึ่งผลการประชุมดังกล่าวที่ อบต.ห้วยสามพาด นั้น สมาชิก อบต. มีมติไม่เห็นชอบโครงการ

20152609181653.jpg

 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ