ผลงานฝึกปฏิบัตินักข่าวพลเมืองเยาวชนปาย-กัลยาณิวัฒนา

ผลงานฝึกปฏิบัตินักข่าวพลเมืองเยาวชนปาย-กัลยาณิวัฒนา

นักข่าวพลเมืองปายกลุ่มอะหยังก่ได้ (Embedding disabled, limit reached)

ผลงานกลุ่มอะหยังก่ได้

รวมการนำเสนอทีมPYK (Embedding disabled, limit reached)

ผลงานกลุ่ม pwk

เด็กกัลยาสืบค้นปาย (Embedding disabled, limit reached)
ผลงานกลุ่มกัลยาณิวัฒนากลุ่มที่ 1

 ABOUT THE AUTHOR

เคยเขียนข่าว สารคดี เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ เคยรายงานข่าววิทยุ สำนักข่าวไทย อสมท. ตอนนี้เป็นทำงานอยู่สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส ทำข่าว ข้อมูล ประสานเครือข่าย ฝีกอบรม สร้างพื้นที่สื่อสารสาธารณะ