พนักงานไทยพีบีเอสเดินหน้ายื่นศาลปกครอง ฟ้อง ‘กนย.-กรรมการสรรหาฯ’ ปมคุณสมบัติ ผอ.ส.ส.ท.

พนักงานไทยพีบีเอสเดินหน้ายื่นศาลปกครอง ฟ้อง ‘กนย.-กรรมการสรรหาฯ’ ปมคุณสมบัติ ผอ.ส.ส.ท.

20161804165827.jpg

18 เม.ย. 2559 เวลา 11.00 น. ที่ศาลปกครอง (แจ้งวัฒนะ) กลุ่มพนักงานไทยพีบีเอส นำโดย โกวิท โพธิสาร เข้ายื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้พิจารณาไต่สวนกระบวนการสรรหาผู้เข้าดำรงตำแห่งผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส มิชอบด้วยกฎหมาย โดยฟ้องประธานคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. นายณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ และกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ทั้ง 8 คน คือ 1.นางสมศรี หาญอนันทสุข 2.นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ 3.นายสัมพันธ์ เตชะอธิก 4.นางปราณี ทินกร 5. นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม 6.นายธีรภัทร สงวนกชกร 7.นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ และ 8.นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม

อีกทั้งยังฟ้องคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย คือ 1.นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ 2.นางสาวบุญยืน ศิริธรรม 3.นายไพโรจน์ พลเพชร 4.นายต่อพงษ์ เสลานนท์ 5.นายโกศล สงเนียม และ 6.นายบุญอยู่ ขอพรประเสริฐ

สืบเนื่องจาก พนักงานไทยพีบีเอสกลุ่มหนึ่งตั้งคำถามถึงกระบวนการแต่งตั้งและที่มาของ ผอ.ส.ส.ท.คนล่าสุด หลังจากคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ซึ่งมีนายณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ เป็นประธานฯ ลงมติ 6 ต่อ 3 เลือก นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ อดีตผู้จัดการกองสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็น ผอ.ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยกลุ่มพนักงานไทยพีบีเอสมองว่า คุณสมบัติของนายกฤษดาไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551

โดยเฉพาะตามมาตรา 32 (3) ของกฎหมายดังกล่าวซึ่งระบุว่า “มีความรู้ความเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการวิทยุโทรทัศน์หรือการสื่อสารมวลชน” อันเป็นคุณสมบัติซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของผู้บริหารองค์กรสื่อที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีวิสัยทัศน์ในการกำหนดทิศทางการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่มีต่อสังคม โดยเฉพาะในฐานะสื่อสาธารณะ

ความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2559 พนักงานไทยพีบีเอสกลุ่มดังกล่าวได้ยื่นหนังสือเปิดผนึกที่มีพนักงาน 32 คน ร่วมลงชื่อ ถึงประธานกรมการนโยบายฯ และคณะกรรมการสรรหา ผอ.ส.ส.ท. เพื่อขอให้ชี้แจงกระบวนการสรรหาต่อสาธารณะ 

ต่อมากลุ่มพนักงานไทยพีบีเอสมีการส่งจดหมายย้ำอีกครั้ง ในวันที่ 29 ม.ค. 2559 เพื่อยืนยันคำถามเดิม โดยมุ่งเน้นถึงการตีความคุณสมบัติของ ผอ.ส.ส.ท.ที่จะมีผลต่ออนาคตขององค์กรต่อไป ซึ่งคณะกรรมการนโยบายฯ ก็ได้มีหนังสือชี้แจงออกมาภายในวันเดียวกันนั้น 

โกวิท โพธิสาร พนักงานไทยพีบีเอสให้ความเห็นว่า หนังสือชี้แจงดังกล่าวไม่สามารถสร้างความเข้าใจและยอมรับได้ เพราะคุณสมบัติของผู้สมัครที่ได้รับเลือกนั้นไม่ชัดเจนว่ามีความเข้าใจ เชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตามที่ พ.ร.บ.องค์การฯ ระบุไว้ อีกทั้งไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงเป็นที่ประจักษ์แต่อย่างใด 

“ในฐานะพนักงานของ ส.ส.ท. เห็นว่า กระบวนการสรรหา ผอ.ส.ส.ท. ซึ่งเป็นองค์กรสื่อสาธารณะที่ประชาชนทั้งประเทศเป็นเจ้าของสุ่มเสี่ยงที่จะขัดกับกฎหมายสูงสุดขององค์การอันเป็นสิ่งที่ต้องธำรงไว้เป็นหลักในดำเนินงานที่โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ จึงขอให้ศาลปกครองพิจารณาไต่สวนกระบวนการสรรหาฯ ทั้งนี้การหาข้อเท็จจริงผ่านการพิจารณาของศาลปกครองจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานของผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่ง ผอ.ส.ส.ท. ในอนาคต” พนักงานไทยพีบีเอสระบุ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง    

– ดูข้อมูล 5 คนสุดท้ายชิง ผอ.ไทยพีบีเอส ‘อดีตรอง ผอ.ไทยพีบีเอส-อดีตผู้จัดการ สสส.’ ติดโผ http://www.citizenthaipbs.net/node/7465    

– ‘ทำไม 32 คนไม่เข้าใจ แต่อีกพันกว่าคนเข้าใจ’ คำถามหลังพนักงานไทยพีบีเอสท้วงกระบวนการสรรหา ผอ.ใหม่ http://www.citizenthaipbs.net/node/7699

– อ่าน ‘คำชี้แจงกรรมการนโยบายฯ’ ปมที่มา ‘ผอ.ไทยพีบีเอส’- พนักงานยื่นข้อเสนอ ‘เปิดทาวน์ฮอลล์’ แจงวงใหญ่ http://www.citizenthaipbs.net/node/7743

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง