พีมูฟ 13 จังหวัดยื่นหนังสือค้านยุบธนาคารที่ดิน

พีมูฟ 13 จังหวัดยื่นหนังสือค้านยุบธนาคารที่ดิน

รายงานโดย: ฮาริ บัณฑิตา

20 ม.ค. 2559 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือพีมูฟ ยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกำกับของราชการบริหารที่ไม่ใช่ส่วนราชการ (อ.ก.พ.ร.) ผ่านผู้ว่าราชการ 13 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา เชียงราย น่าน อุบลราชธานี ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง และสุราษฎร์ธานี

สืบเนื่องจาก ในวันที่ 26 ม.ค. 2559 อ.ก.พ.ร. ซึ่งมี นายจักรมณฑ์  ผาสุกวานิช เป็นประธาน จะมีการเรียกประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะยุบเลิกการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์กรมหาชน) หรือ บจธ.หรือไม่

20162001230508.jpg

20162001230515.jpg

20162001230521.jpg

20162001230531.jpg

20162001230536.jpg

20162001230547.jpg

20162001230554.jpg

20162001230559.jpg

20162001230607.jpg

ทั้งนี้ พีมูฟมีการจัดกิจกรรมเพื่อคัดค้านการยุบธนาคารที่ดิน ระหว่างวันที่ 19-20  โดยเมื่อวาน (19 ม.ค. 59) ได้มีการยื่นหนังสือถึง นายวิษณุ เครืองาม ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และอนุกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกำกับของราชการบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ ทุกท่าน ซึ่งมี นายจักรมณฑ์ ผาสุกวานิช เป็นประธาน ผ่าน น.ส. ศรีประภา  ถมกระจ่าง  ผอ.สำนักเลขาธิการ ก.พ.ร.

อีกทั้ง วันที่ 26 ม.ค. 2559 เวลา 09.00 น. สมาชิกพีมูฟจากทั่วประเทศจะมีการจับตาการประชุม ชี้ชะตาอนาคต สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ของ อ.ก.พ.ร. หน้าสำนักงาน ก.พ.ร. ฝั่งตรงข้าม ประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล และจะทำพิธีบวงสรวงขอพรจากแม่ธรณี และแม่โพสพให้ช่วยดลบันดาล ประทานพร ให้รัฐบาล ยุติการยุบเลิกการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.)

20162001230033.jpg

20162001230038.jpg

20162001230048.jpg

20162001230056.jpg

20162001230101.jpg

20162001230108.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง