พีมูฟ ยื่น สปช.ค้าน ‘พ.ร.บ.ป่าชุมชน ฉ.แยกคนออกจากป่า’ ประกาศจับตา 6 พ.ค.นี้

พีมูฟ ยื่น สปช.ค้าน ‘พ.ร.บ.ป่าชุมชน ฉ.แยกคนออกจากป่า’ ประกาศจับตา 6 พ.ค.นี้

20150307224508.jpg

3 ก.ค. 2558 เมื่อเวลาประมาณ 11.30 น. ที่รัฐสภา ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ ได้ยื่นหนังสือคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน ฉบับคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ก่อนที่ร่างดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ 6 ก.ค.นี้ 

เนื่องจากเห็นว่าเนื้อหาสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีความตั้งใจแยกคนออกจากป่าอย่างชัดเจน โดยไม่มองเรื่องสิทธิชุมชนที่ดำรงและคงอยู่กับชุมชนมาตั้งแต่ในอดีต โดยระบุว่าชุมชนไม่มีสิทธิจัดทำป่าชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์

พีมูฟ มีข้อเสนอดังนี้ 1.ให้มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา สาระ ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน 2.การพิจารณา พ.ร.บ.ป่าชุมชน ของสภาปฏิรูปแห่งชาติให้ยึดหลักสิทธิชุมชนเป็นเนื้อหาสาระสำคัญร่วมกับหลักการจัดการป่าชุมชน และ3.หากคณะกรรมาธิการฯ ยังยืนยันหลักการ เนื้อหาสาระเดิม โดยไม่ทบทวนและปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอ ขอให้ดำเนินการถอนร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำเสนอร่างกฏหมาย

พีมูฟ ระบุด้วยว่า จะติดตามการพิจารณาร่าง พรบ.ป่าชุมชน ในวันที่ 6 ก.ค. 58 และจะคัดค้านจนถึงที่สุด

ด้านสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภารายงานว่า นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มอบหมายให้นายคณพล ตุ้ยสุวรรณ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประสานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นตัวแทนรับยื่นหนังสือจากนางกัญญา ปันกิติ ตัวแทนพีมูฟ ที่ยื่นคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน ฉบับของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

20150307224517.jpg

20150307224524.jpg

เรื่องและภาพ: ฮาริ บัณฑิตา

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง