ภาคประชาชนจับตา ‘กม.จัดการที่ดินฯ -กม.ธนาคารที่ดิน’ เข้าสภาปฏิรูปฯ

ภาคประชาชนจับตา ‘กม.จัดการที่ดินฯ -กม.ธนาคารที่ดิน’ เข้าสภาปฏิรูปฯ

20150806234949.jpg

วันนี้ (8มิ.ย.58) เวลา 09.00 น. ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) กว่า 200 คน จากทั่วประเทศเดินทางมายังรัฐสภา เข้ายื่นหนังสือต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนกฎหมายประชาชนในการแก้ไขปัญหาที่ดิน โดยสนับสนุนร่างกฎหมาย 2 ฉบับ คือร่าง พ.ร.บ.สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร และ ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน สืบเนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาของ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ 8 และ 9 มิ.ย.นี้ 

พร้อมทั้งยื่นรายชื่อผู้สนับสนุนเบื้องต้น จำนวนกว่า 23,000 รายชื่อ ต่อ สปช. ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อจากทั่วประเทศ ทั้งนี้ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ระบุ ร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ เป็นแนวคิดริเริ่มมาจากผู้ที่มีปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย ร่วมกันร่างขึ้นมา โดยมีนางทัศนา บุญทอง รองประธาน สปช. เป็นผู้แทนรับจดหมาย จากนั้นตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ทั้ง 200 คน ได้ร่วมรับฟังการอภิปรายในเวลา 10.00 น. 

20150806235141.jpg

ทั้งนี้ สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน) ได้เผยแพร่ ผลการลงคะแนนเสียงรับรองร่างพ.ร.บ.สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรในรูปแบบโฉนดชุมชนของ สปช.มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 121 เสียง เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ. มีเพียง 69 เสียงที่ไม่เห็นด้วย มีผู้งดออกเสียง 26 เสียง จากจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งหมด 216 คน

 

ผลการลงคะแนนเสียงรับรองร่างพ.ร.บ.สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรในรูปแบบโฉนดชุมชนของ สปช.มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแ…

Posted by สกน สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ on Monday, June 8, 2015

 

ต่อมาในช่วงบ่ายได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงประธานกรรมการบริหาร สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ณ อาคารสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) นางเลิ้ง และเข้ายื่นหนังสือต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการดำเนินการคุ้มครองชุมชนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อขอโฉนดชุมชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ.2553 รับรองสิทธิของชุมชนที่อยู่ระหว่างการขอโฉนดชุมชน และเร่งรัดการดำเนินการส่งมอบเขตพื้นที่ที่จะดำเนินการจัดทำโฉนดชุมชน

ส่วนวันที่ 9 มิ.ย. 2558 เวลา 09.30 น. ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม มีกำหนดจะเข้าร่วมรับฟังการประชุม สปช.ในวาระการพิจารณา “ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน” 

20150806235258.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง