ภาษาแม่กับการปฏิรูการศึกษา 21 ก.พ.นี้ที่เชียงใหม่

ภาษาแม่กับการปฏิรูการศึกษา 21 ก.พ.นี้ที่เชียงใหม่

องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันภาษาแม่สากล เพื่อรณรงค์และสะท้อนให้เห็นความสำคัญของภาษาแม่และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นบ่อเกิดของความเข้าใจและสันติภาพในสังคมมนุษย์

เวทีสมัชชาเครือข่ายการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ “ภาษาแม่: ประตูสู่ความสำเร็จของการจัดการศึกษาชนเผ่าพื้นเมืองและการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่สู่การปฏิรูปการศึกษาไทย” ระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มาร่วมมือกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาทางเลือกสำหรับเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง รวมทั้งระดมความคิดเห็น แสวงหาแนวทางออก และร่วมจัดทำข้อเสนอแนะที่มีต่อนโยบายและการปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายต่างๆของการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสนับสนุนการดำเนินของเครือข่ายฯ และการร่วมขับเคลื่อนขบวนปฏิรูปการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เชื่อมโยงสู่การปฏิรูปการศึกษาไทยในภาพรวม

ผู้สนใจเชิญร่วมงานตามกำหนดการ


 

 

  

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง