ม.พะเยา เตรียมรับมือกับหลักเกณฑ์กู้ กยศ.ฉบับใหม่

ม.พะเยา เตรียมรับมือกับหลักเกณฑ์กู้ กยศ.ฉบับใหม่

ม.พะเยาเตรียมรับมือ  หลังเกณฑ์กู้เงินยืมเรียน กยศ. ฉบับใหม่กำหนดใช้ในปี 2558 พบนิสิตนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์เป็นจำนวนมาก 

ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ปรับหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาโดยผู้ที่จะยื่นกู้จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และใน 1 ภาคเรียนต้องร่วมกิจกรรมอาสาไม่น้อยกว่า 18 ชม. นั้น

นายวุฒิชัย  ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ม.พะเยา กล่าวว่า ตนได้ทราบเรื่องและได้สำรวจนิสิตที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการออกเงื่อนไขดังกล่าว พร้อมเตรียมหามาตรการดูแล    โดยนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาในระดับปริญญาตรี กู้ยืมกองทุน กยศ.กว่า 9,000 คน ข่าวจากกองทุนการศึกษาเรื่องการปรับหลักเกณฑ์การกู้ยืมในการศึกษาใหม่ ที่ผู้กู้จะต้องมี GPA.หรือผลการเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ซึ่งเงื่อนไขเดิมไม่ได้มีการลงรายละเอียดเรื่องนี้เพียงหลักเกณฑ์เดิมก็มีเงื่อนไขทางผลการศึกษาที่บอกว่าจะต้องเป็นคนที่เรียนดีเท่านั้น ซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่นี้ มีการประกาศเมื่อปลายปี 2557  และมีผลบังคับใช้ในปีการศึกษา 2558 หมายความว่าใช้เกณฑ์ผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาในปี 2557 เป็นตัววัด  

ด้าน นายปัณณธร แจ้งประโคน นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการสื่อสารสื่อใหม่ ม.พะเยา บอกว่า เมื่อก่อนกู้ยืมเงิน กยศ. มาเป็นค่าเทอม 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายรายวันอีก 2,200 บาทต่อเดือน ทำให้แบ่งเบาภาระทางบ้านได้ หลังถูกตัดออกจากกองทุนกู้ยืม กยศ.แล้ว ภาระทางบ้านก็หนักขึ้น พ่อแม่ต้องทำงานหนักเพราะต้องส่งค่าเทอม อาจมีกู้หนี้ยืมสินมาบ้าง ส่วนตัวเองก็จะหางานทำระหว่างเรียนไปด้วย เพื่อลดค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ 

นายวุฒิชัย ไชยรินคำ ยังกล่าวอีกว่า เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์การกู้ กยศ.ใหม่นี้ แต่นิสิตนักศึกษาอาจจะมีการเตรียมตัวไม่ทัน ถ้าจะเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้นิสิตนักศึกษากลุ่มนี้ โดยเลื่อนการใช้เกณฑ์การกู้ยืม กยศ.ใหม่ออกไปในปีการศึกษา 2559  เพื่อนิสิตนักศึกษาเตรียมตัวได้ทัน รวมถึงทางมหาวิทยาลัยเองขณะนี้ก็หาวิธีช่วยนิสิต โดยหาทุนสนับสนุนเพิ่มเติม ส่งเสริมอาชีพเสริมให้นิสิตมากขึ้น และหากิจกรรมให้นิสิตได้บำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง