รับสมัครผู้ผลิตหน้าใหม่ ร่วมผลิตรายการภูมิภาค 3.0 ช่วง “The North องศาเหนือ”

รับสมัครผู้ผลิตหน้าใหม่ ร่วมผลิตรายการภูมิภาค 3.0 ช่วง “The North องศาเหนือ”

รับสมัคร ผู้ผลิตหน้าใหม่  ร่วมผลิตรายการภูมิภาค 3.0 ช่วง The North องศาเหนือ

สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส เปิดรับสมัครผู้ผลิตหน้าใหม่ในภาคเหนือ ที่สนใจผลิตสื่อหลากหลาย Platform และสื่อโทรทัศน์ มาร่วมผลิตรายการภูมิภาค 3.0 ช่วง The North องศาเหนือ และเรียนรู้การสื่อสารเนื้อหาผ่านสื่อใหม่ไปพร้อมๆกัน

ผู้สนใจสามารถเสนอประเด็นที่อธิบายปรากฏการณ์ หรือสถานการณ์ของภาคเหนือ ตลอดจนแง่มุมที่น่าสนใจของภาคเหนือในพื้นที่ใดก็ได้ ที่สอดคล้องกับรูปแบบของ The North องศาเหนือ  เพื่อผลิตเป็นชิ้นงานความยาว 15 นาที  ผู้ผ่านการพิจารณาประเด็นและคุณสมบัติครบถ้วนจะได้ร่วมฝึกอบรมและร่วมทีมเพื่อผลิต รายการภูมิภาค 3.0 ช่วง  The North องศาเหนือ  ร่วมกับไทยพีบีเอส

ภูมิภาค 3.0  คืออะไร ?

ภูมิภาค 3.0  เป็นการผลิตสื่อ  ที่ไทยพีบีเอสทำงานกับเครือข่ายภาคประชาชน และผู้ผลิตภาคพลเมืองในพื้นที่ภูมิภาคทั้ง 3 ภาค คือ เหนือ อิสาน และใต้  ร่วมกันเพื่อพัฒนาเนื้อหาจากพื้นที่ และร่วมกันสื่อสารผ่านทั้งหน้าจอโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในรายการภูมิภาค 3.0 ทุกวันอาทิตย์เวลา 13.00 -14.00 น. และสื่อใหม่ผ่านเพจเฟซบุ๊ค รายการภูมิภาค 3.0 
ภูมิภาค 3.0 นำเสนอเนื้อหา เรื่องเล่า ข่าวสาร สถานการณ์จากภูมิภาคในรูปโฉมใหม่ หลากสไตล์โดยมีช่วงเนื้อหาจากแต่ละภาคคือภาคเหนือ –  The North องศาเหนือ ภาคอิสาน – อยู่ดีมีแฮง และภาคใต้ – แลต๊ะแลใต้ Laeta LaeTai โดยมุ่งหวังให้เนื้อหาตอบสนองพื้นที่ภาคและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้

 

Concept ช่วง The North องศาเหนือ คือ ?

 “องศา” สะท้อนถึงอุณหภูมิร้อน หนาว ที่เราสัมผัสได้   “องศา” ก็ยังหมายถึงทิศทาง เป้าหมาย ที่เราสามารถกำหนดได้ “เหนือ” คือภาคเหนือ แต่มิได้หมายถึงภาคเหนือแค่ขอบเขตของประเทศเท่านั้น  ความเป็นเหนือไม่อาจกีดกั้นด้วยพรมแดน และมิได้แยกส่วนออกจากความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้  แล้วเกิดอะไรขึ้นกับภาคเหนือบ้าง  คนเหนือต้องการให้ทิศทางของบ้านเมืองเป็นอย่างไร  The North องศาเหนือทำหน้าที่สื่อสารอธิบายสิ่งเหล่านั้นให้ได้รู้และรู้สึกอย่างสร้างสรรค์

 

 คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ

1.มีประเด็นทางสังคมและข้อมูลที่สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ “The North องศาเหนือ”  โดยมีรายละเอียดเพียงพอจะลงพื้นที่เพื่อผลิตเป็นชิ้นงาน โดยเขียนรายละเอียดเนื้อหามานำเสนอ (ประกอบการพิจราณา)

2.ทีมมีบุคลากรที่มีทักษะการผลิตงานวีดิโอ เช่น เขียนบท ถ่ายภาพ และตัดต่อเพื่อผลิตรายการ (ไม่เกิน 2 คน)  โดยแนบผลงานที่เคยผลิตมาแสดง

3. มีอุปกรณ์ผลิตงาน กล้องระบบ HD  และอุปกรณ์บันทึกเสียง ระดับออกอากาศ คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมตัดต่อที่ใช้สามารถรองรับการจัดการด้านภาพ Effect CG  รวมถึงการ mix เสียง

4.สามารถลงพื้นที่เพื่อผลิตงานตามกำหนดเวลาที่วางไว้ร่วมกันครบทุกขั้นตอน เพื่อให้ชิ้นงานเสร็จสิ้นสามารถเผยแพร่สู่สื่อสาธารณะจริง

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมเสนอประเด็น

1.ส่งข้อมูลส่วนตัวและแบบเสนอประเด็น ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 ส.ค. 2559 ทางอีเมล์    thenorththaipbs@gmail.com , phanwong.s@gmail.com, vic.khwan@gmail.com

(กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ รายการ The North องศาเหนือ  ศูนย์ข่าวภาคเหนือไทยพีบีเอส  เลขที่ 91 หมู่ 4 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210    โดยกำหนดส่งภายใน วันที่ 25 ส.ค.2559 เท่านั้น)

คลิกเพื่อ Download แบบฟอร์มเสนอประเด็น
  https://drive.google.com/file/d/0BzAVqJWyL01tbUJvLTJ1R3NMZVE/view?usp=sharing

2.ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาประเด็น  1 ก.ย.2559  ทางเพจ The North องศาเหนือ โดยการพิจารณาคัดเลือกผู้ร่วมโครงการฯ ของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ถือเป็นที่สิ้นสุด

3.ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ  2 ก.ย.2559

 4. Pre Production  ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาประเด็นและอบรมด้านการผลิต Pre Production  ที่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 11,12,13 กันยายน 2559  

5. Production ผลิตงาน วันที่ 12 ก.ย.- 5 ต.ค. 2559  (ส่งชิ้นงานที่ตัดต่อเสร็จเรียบร้อย ภายในวันที่ 5 ต.ค.2559)

6. Post Production  ร่วมประชุมเพื่ออบรมด้านการผลิต Post Production  ที่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 -10 ตุลาคม 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร คุณสุรพงษ์ พรรณวงษ์ 087 – 3128167 หรือ

https://www.facebook.com/thaithenorth/

 

 ความร่วมมือจากสำนักฯ ต่อผู้ร่วมโครงการ

1.สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ จะจัดประชุมเพื่อพิจารณาเนื้อหาและพัฒนาทักษะการผลิตแก่ผู้ร่วมโครงการ ตลอดจนร่วมวางแผนเพื่อให้เกิดการผลิตงานจริงตามเวลาที่กำหนด

2.สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการร่วมฝึกอบรมในโครงการตามหมวดที่กำหนดในระเบียบของส.ส.ท.

3. ผู้ร่วมโครงการที่ผ่านการพัฒนาและผลงานสามารถสื่อสารได้ตามมาตรฐานของส.ส.ท.สามารถร่วมเป็นทีมผลิตร่วมใน  The North องศาเหนือ และ ThaiPBS

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง