รายการสองกำลังสื่อ รับสมัครผู้ผลิตหน้าใหม่ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตรายการ

รายการสองกำลังสื่อ รับสมัครผู้ผลิตหน้าใหม่ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตรายการ

รายการสองกำลังสื่อ รับสมัครผู้ผลิตหน้าใหม่  ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตรายการ

        รายการสองกำลังสื่อ ไทยพีบีเอส เปิดรับสมัครผู้ผลิตหน้าใหม่ที่สนใจพัฒนาการผลิตรายการเชิงสังคม เพื่อร่วมอบรมเรียนรู้ทักษะและผลิตรายการจริงและร่วมเป็นทีมผลิตต่อเนื่องตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอิสระภาคพลเมือง  สมัครวันนี้ – 20 กรกฎาคม นี้

      การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อโทรทัศน์ในลักษณะต่างๆ ให้แก่ภาคพลเมือง คือภารกิจสำคัญประการหนึ่งของสื่อสาธารณะ โดยสำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ThaiPBS มุ่งหนุนเสริมผู้ผลิตภาคพลเมืองผ่านกระบวนการฝึกอบรมให้มีศักยภาพในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่เข้าใจประเด็นทางสังคมเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการขยายเรื่องราวสำคัญของชุมชนที่สื่อสารออกมาสู่สาธารณะ

         “รายการสองกำลังสื่อ” นำเสนอถึงประเด็นสำคัญของชุมชนผ่านความพยายามสื่อสารของเยาวชนมาตั้งแต่ต้นปี 2556 และกำลังมีการปรับรูปแบบรายการและยกระดับการทำงานให้เป็นเครื่องมือในการสร้างผู้ผลิตภาคพลเมืองรุ่นใหม่ๆ ที่สนใจในประเด็นสังคมเพิ่มขึ้น จึงเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตรายการสองกำลังสื่อ (รุ่นที่ 2)  จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมเพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2556  มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1.เป็นทีมผู้ผลิตภาคพลเมืองที่ผ่านการอบรมทักษะร่วมกับสำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง หรือเป็นทีมผู้ผลิตอิสระที่สนใจพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตรายการเยาวชนในประเด็นเชิงสังคม
2.ทีมมีบุคลากรที่มีทักษะด้านการเขียนบท ถ่ายภาพ และตัดต่อเพื่อผลิตรายการ ไม่เกิน 3 คน
3.สมาชิกในทีมแสดงเจตจำนงในการพร้อมเรียนรู้ทำงานในประเด็นสังคมและเปิดใจพัฒนาศักยภาพร่วมกับผู้อื่นโดยเข้าร่วมในกระบวนการอย่างครบขั้นตอน
4.มีรายละเอียดข้อมูลประเด็นที่จะนำเสนอ
5.มีอุปกรณ์การผลิตรายการตามข้อกำหนด 
5.มีความคล่องตัวเพื่อเรียนรู้ในกระบวนการ  การลงพื้นที่เพื่อผลิตงานและดำเนินการตามกำหนดเวลาที่วางไว้ครบทุกขั้นตอน เพื่อให้ชิ้นงานเสร็จสิ้นสามารถเผยแพร่สู่สื่อสาธารณะจริง

อุปกรณ์ที่ทีมฝึกปฏิบัติควรมีและนำมาร่วมในการอบรมด้วย
1.กล้องระบบ HD  ระดับออนแอร์ได้
2.อุปกรณ์บันทึกเสียง (ไวร์เรส / ไมค์บูม / ไมค์สาย จะไม่ใช้ไมค์หัวกล้องอย่างเดียว) 
3.คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมตัดต่อที่ใช้สามารถรองรับการจัดการด้านภาพ effect CG  รวมถึงการ mix เสียงให้ได้มาตรฐานออนแอร์

ความร่วมมือจากสำนักฯ ต่อผู้ร่วมโครงการ
1.สำนักเครือข่ายสื่อพลเมืองจะจัดกระบวนการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตรายการจำนวน 3 ครั้ง และวางแผนร่วมกันเพื่อสามารถผลิตงานจริงตามเวลาที่กำหนด
2.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการร่วมผลิตเพื่อฝึกปฏิบัติรายการความยาว 25 นาที ในหมวดที่กำหนดตามความเหมาะสมและข้อบังคับของส.ส.ท.
3.เนื้อหารายการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วตามขั้นตอนของการอบรมเชิงปฏิบัติงาน จะได้รับการเผยแพร่ทางช่องทางของ ThaiPBS
4. สามารถต่อยอดเป็นผู้ผลิตภาคพลเมืองต่อเนื่อง หรือร่วมพัฒนาทักษะภายใต้โครงการอื่นๆ ของสำนักเครือข่ายสื่อพลเมืองได้   
5.การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของสำนักสื่อพลเมือง ถือเป็นที่สิ้นสุด

แผนการดำเนินงาน

หมายเหตุ
–   ผลงานของผู้เข้าอบรมใดที่ผู้ดูแลโครงการเห็นว่ายังต้องมีการปรับปรุงอยู่หลังส่งชิ้นงานแล้ว ผู้ร่วมอบรมจะต้องดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจนแล้วเสร็จตามแผนงาน
–   เวลาในการดำเนินงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
–   คุณสุรพงษ์  พรรณวงษ์    08-7312-8167      Email  [email protected]
–   คุณวนารัตน์  จำปาเรือง  08-3946-4049        Email  [email protected]
–   เพจรายการ https://www.facebook.com/mediaduo

ส่งใบสมัครและผลงานที่เคยผลิตทาง
Email : [email protected] (คุณสุรพงษ์  พรรณวงษ์  08-7312-8167 ) และ
Email : [email protected] (คุณวนารัตน์ จำปาเรือง : 08-3946-4049)
หรือทางไปรษณีย์: สำนักเครือข่ายพลเมือง (สำนักงานภาคเหนือ) 91หมู่ 4 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2556

อัพเดทกำหนดการการอบรมสองกำลังสื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม และวันที่ 7-9 สิงหาคม 2556

วิทยากรกระบวนการ  :
•   คุณเจริญกูล เฉลียวเกรียงไกร  ผู้ผลิตรายการพันแสงรุ้ง/โปรดิวเซอร์สารคดีทางผ่านของบีระ และรายการเด็กมีเรื่อง
•   ทีมงานสำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง

ทีมผลิตรายการสองกำลังสื่อ (เวอร์ชั่นที่ 1) และผลิตเดโม่ (เวอร์ชั่นที่ 2) ร่วมแบ่งปันแนวทางทำงาน :
•   ทีมสื่อสร้างสรรค์เพื่อความเข้มแข็งภาคพลเมือง 
•   ทีมสวนสนา

สิ่งที่ผู้อบรมจะต้องเตรียมมา :  กล้อง อุปกรณ์เก็บเสียง คอมพิวเตอร์
*** กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ  แผนการทำงานต่อเนื่อง
10 – 20    ส.ค.    ลงพื้นที่เพื่อผลิตงาน /เขียนบท
21 ส.ค.   ส่งบทเพื่อเสนอแนะแก้ไข
22– 31 ส.ค.   ตัดต่อดาร์ฟที่ 1
1 ก.ย.    ส่งลิงค์งานดาร์ฟที่ 1 มายังวิทยากร
5-8 ก.ย.   ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิต Post Production ที่ จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลดใบสมัคร และ รายละเอียดเกี่ยวกับรายการสองกำลังสื่อ ตามเอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้

 ABOUT THE AUTHOR