ร้องจีนหยุดคุกคามทนายความ-นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน หลังกวาดจับกว่า 200 คน

ร้องจีนหยุดคุกคามทนายความ-นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน หลังกวาดจับกว่า 200 คน

องค์กรสิทธิมนุษยชน นักกฎหมาย ทนายความ รวมตัวยื่นจดหมายเปิดผนึกขอรัฐบาลจีนยุติการคุกคามทนายความและนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน หลังเกิดการกวาดจับครั้งใหญ่กว่า 200 คน ร้องเปิดเผยชะตากรรมของผู้ถูกจับกุมอีกกว่า 20 คนทันทีโดยปราศจากเงื่อนไข

20150608122438.jpg

6 ส.ค. 2558 เวลาประมาณ 10.00 น. ทนายความจากสมาคมนักกฏหมายสิทธิมนุษยชนและเครือข่าย ร่วมกับนักกิจกรรมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย รวมตัวหน้าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก เพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้รัฐบาลจีนยุติการคุกคามทนายความและนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน และให้เปิดเผยชะตากรรมของผู้ถูกจับกุมทันทีโดยปราศจากเงื่อนไข

อย่างไรก็ตาม ไม่มีตัวแทนเอกอัครราชทูตจีนออกมารับจดหมาย ทางกลุ่มผู้มาร่วมทำกิจกรรมจึงยื่นจดหมายเชิงสัญลักษณ์ต่อ ‘แพนด้า’ ตัวแทนทูตสันถวไมตรีจีนแทน

20150608122450.jpg

การยื่นจดหมายเปิดผนึกดังกล่าวสืบเนื่องจากกรณีที่รัฐบาลจีนกวาดจับทนายความสิทธิมนุษยชนและนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศจีน เป็นจำนวนกว่า 200 คน เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2558 ด้วยข้อสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวกระทำการอันมีลักษณะเป็นการแทรกแซงกระบวนการทางกฎหมายและเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ 

แม้ว่าได้มีการปล่อยตัวทนายความฯ และนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนออกมาหลังจากการสอบสวน แต่ยังคงมีทนายความฯ และนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนอีกกว่า 20 คน ที่ยังคงถูกควบคุมตัว โดยไม่ปรากฏข้อมูลว่าถูกควบคุมตัวอยู่ที่ใด 

“การกระทำของรัฐบาลจีนในกรณีนี้ ถือเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างกว้างขวางและเป็นระบบอย่างไม่เคยมีมาก่อน ทนายความและนักกิจกรรมเพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย มีความกังวลต่อเหตุการณ์ดังกล่าวถึงสวัสดิภาพของผู้ถูกจับกุม ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำทรมานหรือการบังคับให้สูญหาย และอีกทั้งยังมีข้อกังวลถึงการคุกคามต่อครอบครัวของเขาเหล่านั้น” เจนจิณณ์ เอมะ ผู้อำนวยการสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนกล่าว

สำหรับจดหมายเปิดผนึกดังกล่าว มีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลจีนดังนี้ 1.ยุติการใช้อำนาจโดยมิชอบในการคุกคาม ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของทนายความสิทธิมนุษยชน นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ตลอดจนครอบครัวและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเขาเหล่านั้น

2.รัฐบาลจีนต้องเปิดเผยชะตากรรมของผู้ถูกจับกุมโดยทันทีและปราศจากเงื่อนไข และต้องให้สิทธิแก่ทนายความสิทธิมนุษยชน และนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่าง เท่าเทียม และ เป็นธรรม 

ด้านบารมี ชัยรัตน์ กรรมการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เปิดเผยว่าสำนักงานเลขาธิการใหญ่ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งอยู่ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ออกปฏิบัติการด่วนเรียกร้องสมาชิกทั่วโลกส่งจดหมายถึงทางการจีน ซึ่งการรณรงค์ดังกล่าวจะมีไปถึงวันที่ 24 ส.ค 2558 โดยสมาชิก นักกิจกรรมและผู้สนับสนุนแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลจากประเทศต่างๆ ได้ส่งจดหมายถึงสถานทูตจีนในประเทศนั้นๆ เพื่อเรียกร้องให้ทางการจีนยกเลิกมาตรการปราบปรามทนายความและนักกิจกรรมเพื่อสิทธิมนุษยชน

“ทนายความด้านสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมเหล่านี้คือบุคคลที่พยายามช่วยเหลือ ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในจีนให้ได้รับความเป็นธรรม แต่การที่พวกเขาช่วยคนอื่นกลับทำให้พวกเขาต้องตกเป็นผู้ที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเสียเอง แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยจึงเรียกร้องให้รัฐบาลจีนเปิดเผยที่อยู่ของทนายความและนักกิจกรรมที่หายตัวไปทั้งหมด และเรียกร้องให้ผู้ที่ถูกควบคุมตัวทุกคนสามารถเข้าถึงทนายและการติดต่อกับครอบครัวได้ และรัฐต้องให้การประกันว่าผู้ถูกควบคุมตัวต้องได้รับการคุ้มครองจากการทรมาน และการปฏิบัติโดยมิชอบทุกกรณี” บารมีกล่าว

ทั้งนี้ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ทำกิจกรรมเชิญชวนร่วมลงชื่อทางออนไลน์เพื่อช่วยทนายสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมในจีน โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของแอมเนสตี้ฯ (คลิก

20150608122500.jpg

20150608122509.jpg

20150608122519.jpg

ที่มาภาพ: Human Rights Lawyers Association 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง