ร้องรมช.สาธารณสุขกำหนดเจ้าภาพรักษาผู้ป่วยรอบเหมืองทองพบสารโลหะหนัก

ร้องรมช.สาธารณสุขกำหนดเจ้าภาพรักษาผู้ป่วยรอบเหมืองทองพบสารโลหะหนัก

ร้องรมช.สาธารณสุขกำหนดเจ้าภาพรักษาผู้ป่วยรอบเหมืองทองพบสารโลหะหนัก

นักข่าวพลเมืองจังหวัดพิจิตร ส่งภาพและข้อมูลรายงานมาว่า  วันนี้ 25 ม.ค. 2557  นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ ม.6 ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิจิตร เพื่อเข้าเยี่ยมชาวบ้านรอบเหมืองทอง  ที่ตรวจพบสารโลหะหนักในร่างกาย โดยไปที่บ้านนายสมคิด ธรรมเวช ชาวบ้านที่ตรวจพบสารโลหะหนักและเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง  นอกจากนั้นชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบตรวจพบสารโลหะหนักอีกจำนวนหนึ่งได้มาพบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในที่เดียวกัน  เพื่อให้ข้อมูลและพูดคุย

ในการนี้นางสาวสื่อกัญญา  ธีรชาติดำรง ตัวแทนชาวบ้านรอบเหมืองทอง และตัวแทนจากจ.พิจิตร พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ได้ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีขอให้มีการกำหนดเจ้าภาพที่เข้ามาช่วยเหลือคนป่วยที่มีอาการพบดีเอ็นเอผิดปกติ  200 รายอย่างเร่งด่วน  เนื่องจากเป็นกลุ่มที่แสดงอาการ  ส่วนทั้งหมด 700 รายก็ต้องการความชัดเจนถึงแนวทางการรักษา  เพราะยังไม่มีเจ้าภาพที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้  แม้ก่อนหน้านี้ ทางนอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่มีคำสั่งให้บริษัทฯ นำผู้ป่วยไปตรวจรักษา แต่ทางชาวบ้านพบว่า ไม่ใช่กลุ่มที่ทางหมอพรทิพย์และทีมนักวิชาการ ม.รังสิต ตรวจ แต่เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ตรวจพบสารโลหะหนักในเลือดตั้งแต่ปี 255ุ6 ซึ่งในชุมชนไม่ทราบมาว่ามีกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้  คาดว่าจะเป็นกลุ่มคนงานเหมืองและถูกปิดบังข้อมูล

ทั้งนี้ในวันที่ 27 มกราคม นี้ตัวแทนชาวบ้านจะขอพบ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่กรมฯ เพื่อรับทราบรายละเอียดดังกล่าว และในวันที่ 28 มกราคมนี้ จะมีการประชุมร่วม 3 จังหวัดถึงแนวทางดูแลและตรวจสอบสารโลหะหนักในร่างกายของประชาชนรอบเหมือง ที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

 

ภาพโดยนักข่าวพลเมือง จ.พิจิตร บันทึกเมื่อ 25 มกราคม 2558

                                                    

                                                     

 

เด็กคนนี้สามขวบห้าเดือนมีสารโหะหนักในร่างกายเกินค่ามาตรฐานป่วยบ่อย

 

ครอบครัวนายสมพร แสนมนตรีทั้งครอบครัว มีสารโลหะหนักในร่างเกินค่ามาตรฐาน

 

ด็กอายุเจ็ดเดือนมีสารโลหะหนักในร่างกาย

นางหมวย ต่ายทองมีสารแมงกานีสในเลือดสูงกว่ามาตรฐานและด.ช.กิติภณ ต่ายทองมีสารแมงกานีสในเลือดสูงเกินคามาตรฐาน

ทั้งนี้ทีมวิจัยนักวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิตและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  ตรวจเลือดประชาชนที่อาศัยอยู่รอบเหมืองทองคำใน 3 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก) จำนวนกว่า 700 คน พบปริมาณสารแมงกานีสและสารหนูในเลือดสูงกว่าปกติถึง 70 % ขณะที่ผลสุ่มตรวจความผิดปกติของ DNA ในกลุ่มตัวอย่าง 500 คน แล้วผลปรากฏว่ามี พบความผิดปกติของ DNA ถึง 200 คน 

ภาพเหมืองทอง ที่จ.พิจิตร บันทึกโดย Shineru  เมื่อ เมษายน 2557 

 

 

ภาพสภาพพื้นที่ชุมชนรอบเหมืองทอง และผลที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับ  บันทึกเมื่อ เมษายน 2557 โดยนักข่าวพลเมือง นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง