ร้องระงับ ‘เผาทดสอบก๊าซดงมูลรอบ 2’ ศาลปกครองนัดไต่สวนฉุกเฉิน 15 ต.ค.นี้

ร้องระงับ ‘เผาทดสอบก๊าซดงมูลรอบ 2’ ศาลปกครองนัดไต่สวนฉุกเฉิน 15 ต.ค.นี้

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด ยื่นศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราวระงับการเผาทดสอบก๊าซดงมูลรอบ 2 กรณีบริษัทเตรียมการเผาทดสอบก๊าซ 24 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 15 วัน และการวัดแรงดันก๊าซต่อเนื่องอีก 30 วัน ด้าน ‘ขบวนการอีสานใหม่’ ร่วมค้านเผาทดสอบก๊าซ ร้อง ‘ฟังเสียงชุมชน หยุดทุนนิยมถือปืน’ 

20150610203616.jpg

วันนี้ (6 ต.ค. 58) เวลา 13.00 น. กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 30 คน เดินทางไปที่ศาลปกครองจังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้ายื่นคำขอกำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษากรณีฉุกเฉิน กรณีที่บริษัทอพิโก้ (โคราช) จำกัด ประกาศจะเผาทดสอบก๊าซหลุมดงมูล 5 รอบที่ 2 ซึ่งในรายงานผลกระทบ EIA ไม่ได้ระบุให้ชาวบ้านทราบ โดยชาวบ้านขอให้ศาลระงับการเผาทดสอบก๊าซ

เวลา 14.00 น. ศาลปกครองขอนแก่นมีคำสั่งนัดไต่สวน ในวันที่ 15 ต.ค.2558 เวลา 9.30 น. ดังนั้นระหว่างนี้ บริษัทไม่สามารถเผาทดสอบก๊าซได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการเคลื่อนขบวนชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้ถูกเจ้าหน้าที่อ้าง พ.ร.บ.ชุมนุม ห้ามไม่ให้ถือป้ายรณรงค์ระหว่างเดินทางไปยื่นหนังสือที่ศาลปกครองจังหวัดขอนแก่น ซึ่งทางกลุ่มอนุรักษ์ก็ยอมเก็บป้ายก่อนเดินเข้าไปข้างในศาล

ทั้งนี้ ในส่วนแถลงการณ์ของกลุ่มอนุรักษ์ฯ ระบุว่า บริษัทฯ เริ่มประชาสัมพันธ์ว่าจะทำการเผาทดสอบก๊าซ รอบที่ 2 ในวันที่ 15 ก.ย. 2558 ต่อมา ในวันที่ 16 ก.ย. 2558 กลุ่มอนุรักษ์ฯ จึงเดินทางไปยื่นหนังสือขอให้ยกเลิกการเผาทดสอบก๊าซโครงการขุดเจาะสำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งก๊าซดงมูล หลุมดงมูล-บี กับพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 

วันที่ 2 ต.ค. 2558 กลุ่มอนุรักษ์ฯ เดินทางไปยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบการเผาทดสอบก๊าซโครงการขุดเจาะสำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งก๊าซดงมูล หลุมดงมูล 5 รอบที่ 2 กับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น แต่นอกจากจะไม่มีการตรวจสอบและชี้แจงกับชาวบ้านที่ยื่นเรื่องร้องเรียนแล้ว กลับปรากฏว่าเวลา 01.17 น. ของวันที่ 5 ต.ค. 2558 บริษัทได้ขนอุปกรณ์สำหรับเผาทดสอบก๊าซ รอบที่ 2 เข้ามายังหมู่บ้าน พร้อมเตรียมการสำหรับการเผาทดสอบก๊าซ รอบที่ 2 

“กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด จึงขอให้มีการตรวจสอบการเผาทดสอบก๊าซ 24 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 15 วัน และการวัดแรงดันก๊าซต่อเนื่องอีก 30 วัน ของโครงการขุดเจาะสำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งก๊าซดงมูล หลุมดงมูล 5 และขอให้เลื่อนการเผาก๊าซออกไป จนกว่าจะมีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชน และพิสูจน์ข้อเท็จจริง”

 

ตรวจสอบการเผาทดสอบก๊าซ หลุมดงมูล 5 รอบที่ 2

เนื่องจาก เรากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเฝ้าระวังผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ตามที่ทางกลุ่มฯได้คัดค้านกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด เรื่อยมา เพราะขาดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ประชาชนจึงได้ยื่นหนังสือร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆ ขอให้ตรวจสอบโครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม หลุมเจาะ ดงมูล-5 แปลงสำรวจบนบก L 27/43 ของ บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด แต่กระนั้น บริษัทยังคงเดินหน้าดำเนินโครงการต่อไป โดยอ้างว่ามีมาตรการป้องกันผลกระทบที่ดี และกระทำถูกต้องตามกฎหมาย

จากการติดตามการดำเนินโครงการของบริษัท ฯ พบว่า ไม่เป็นไปตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เช่น การกำจัดขยะ และการลักลอบใช้น้ำสาธารณะของชุมชน 4 แหล่ง โดยไม่แจ้งในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นต้น นอกจากนั้นแล้ว ก่อนจะถึงระยะเผาทดสอบก๊าซ ซึ่งเป็นระยะที่มีผลกระทบทั้งต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไม่ทำการเก็บข้อมูลทั้งด้านสุขภาพ และผลผลิตการเกษตร ของประชาชน อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งทางกลุ่มฯ ได้ยื่นหนังสือที่ 016/2558 ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขอให้ชี้แจงมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระยะเผาทดสอบก๊าซ ของหลุมเจาะ ดงมูล 5 แต่ท่านไม่ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลตามคำเรียกร้องของประชาชน แจ้งว่ามีไตรภาคีทำหน้าที่ดังกล่าว หลังจากบริษัทดำเนินโครงการ ผลปรากฏว่า ระยะเผาทดสอบก๊าซ มียางพาราของชาวบ้านตายในหลายแปลง บางส่วนชาวบ้านยืนยันว่าเกิดจากการเผาทดสอบก๊าซ ไม่ยอมรับการชดเชยจาก สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ที่ให้เหตุผลว่ายางตายจากภัยแล้ง และเชื้อรา เพราะไม่มีกระบวนการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือ และเกษตรกรในพื้นที่รอบฐานบางส่วนไม่สามารถทำการเกษตรในพื้นที่ได้ เพราะระหว่างการขุดเจาะมีเสียงดัง และช่วงเวลาที่เผาทดสอบก็มีกลิ่นเหม็นจนไม่สามารถทำงานในพื้นที่ได้ ขณะที่เกษตรกรบางส่วนที่ทนสูดดมกลิ่นเหม็น ก็เกิดอาการเจ็บป่วย ทั้งผื่นคัน และร่างกายอ่อนเพลีย แม้บริษัทจะมีมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการไตรภาคี ไม่สามารถแก้ไขปัญหาข้อพิพาทดังกล่าวได้ จากการดำเนินการที่ผ่านมาเราพบว่า มาตรการดังกล่าวไม่สามารถคุ้มครองผลผลิตทางการเกษตร สุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้จริง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีกระบวนการพิสูจน์ผลกระทบและรับผิดชอบความเสียหายกับชุมชนอย่างเป็นธรรม ขณะที่ความเสียหายของเกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมยังเป็นข้อพิพาทไม่มีข้อยุติ บริษัทกลับแจ้งว่าจะทำการเผาทดสอบก๊าซ 24 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 15 วัน ซึ่งจะเริ่มเผาทดสอบก๊าซประมาณวันที่ 7 ตุลาคม 2558 และการวัดแรงดันก๊าซต่อเนื่องอีก 30 วัน ซึ่งในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)ไม่ได้แจ้งว่าบริษัทจะมีการเผาทดสอบก๊าซ 2 รอบ การเผาทดสอบครั้งนี้ อาจเป็นการกระทำที่นอกเหนือจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ทั้งที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะยุติการเผาทดสอบก๊าซ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ยิ่งทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่น และคาดว่าจะเกิดความเสียหายต่อประชาชนอีกครั้ง

หลังจากบริษัท เริ่มประชาสัมพันธ์ว่าจะทำการเผาทดสอบก๊าซ รอบที่ 2 ในวันที่ 15 กันยายน 2558 ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล ดูนสาด

วันที่ 16 กันยายน 2558 กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล ดูนสาด จึงเดินทางไปยื่นหนังสือขอให้ยกเลิกการเผาทดสอบก๊าซโครงการขุดเจาะสำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งก๊าซดงมูล หลุมดงมูล-บี กับพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 

วันที่ 2 ตุลาคม 2558 กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล ดูนสาด เดินทางไปยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบการเผาทดสอบก๊าซโครงการขุดเจาะสำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งก๊าซดงมูล หลุมดงมูล 5 รอบที่ 2 กับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

แต่นอกจากจะไม่มีการตรวจสอบและชี้แจงกับชาวบ้านที่ยื่นเรื่องร้องเรียนแล้ว กาลกลับปรากฏว่าเวลา 01.17 น. ของวันที่ 5 ตุลาคม 2558 บริษัทได้ขนอุปกรณ์สำหรับเผาทดสอบก๊าซ รอบที่ 2 เข้ามายังหมู่บ้าน พร้อมเตรียมการสำหรับการเผาทดสอบก๊าซ รอบที่ 2 

ดังนั้น กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด จึงขอให้มีการตรวจสอบการเผาทดสอบก๊าซ 24 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 15 วัน และการวัดแรงดันก๊าซต่อเนื่องอีก 30 วัน ของโครงการขุดเจาะสำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งก๊าซดงมูล หลุมดงมูล 5 และขอให้เลื่อนการเผาก๊าซออกไป จนกว่าจะมีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชน และพิสูจน์ข้อเท็จจริง

6 ตุลาคม 2558 
กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด

 

20150610204922.jpg

ด้าน ‘ขบวนการอีสานใหม่’ ออกแถลงการณ์แสดงความคิดเห็นต่อการเคลื่อนไหวของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด ดังนี้

 

แถลงการณ์ขบวนการอีสานใหม่

“ฟังเสียงชุมชน หยุดทุนนิยมถือปืน”

หลายครั้งผ่านพ้น เหตุการณ์ความทุกข์ยากของชาวบ้านประชาชนจากการได้รับผลกระทบกับโครงการพัฒนาของรัฐหลายโครงการยังคงมีอยู่ ความลำบากที่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่มีปากมีเสียงในการร่วมจัดการท้องถิ่นหรือแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่อยากบอกกับภาครัฐถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ยิ่งในสถานการณ์รัฐบาลเผด็จการ การแสดงออกซึ่งปัญหาไม่สามารถทำได้เลย ผ่านมาหลายครั้งชาวบ้านยังคงทุกข์ร้อน และเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาก็เช่นกัน เหตุการณ์ที่บริษัท อพิโก้ จำกัด ซึ่งเข้ามาสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมในพื้นที่ บ้านนามูล อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน ตามที่เป็นข่าวในอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ ได้ลักลอบขนย้ายเครื่องจักรอุปกรณ์การเผาทดสอบก๊าซธรรมชาติเข้ามาในพื้นที่ เป็นการเผาทดสอบครั้งที่ 2 ซึ่งตาม EIA ไม่ได้ระบุไว้ นับว่าเป็นการผิดกระบวน ทั้งนี้ก่อนหน้านี้กระบวนการในการเข้ามาใช้พื้นที่ชุมชนในการขุดเจาะปิโตรเลียมก็ไม่ถูกต้อง ข่าวสารยังมีออกไปมากในกระแสสังคม ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จึงต้องยื่นขอคุ้มครองชั่วคราวจากศาลปกครอง ในกรณีนี้และจะยังคงสู้กับโครงการขุดเจาะปิโตรเลียมที่ไม่เป็นธรรม ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ให้ส่วนร่วมกับประชาชน

ดังนั้น ขบวนการอีสานใหม่ซึ่งได้ร่วมต่อสู้กับชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐ จึงขอแสดงจุดยืนในการคัดค้านการขุดเจาะปิโตรเลียมร่วมกับชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งไม่มีส่วนร่วมในการปกป้องชุมชนตัวเองจากโครงการพัฒนาของภาครัฐเลย และขอให้กำลังใจชาวบ้านผู้ทุกข์ยากให้ได้สู้ต่อไปจนกว่า เราจะมีสิทธิ์มีเสียงในการปกป้องชุมชนจากโครงการพัฒนาที่ไม่เคยให้ความสำคัญกับผลกระทบของชาวบ้านประชาชนและจนกว่าความเป็นธรรมจะกลับคืนสู่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง
 

มาร่วมกันสร้างอีสานใหม่ ด้วยหัวใจสมองและสองมือ
ขบวนการอีสานใหม่
6 ตุลาคม 2558

 ABOUT THE AUTHOR

Blogtizen เป็นพื้นที่กลางสำหรับเปิดรับงานเขียน บทความ ทัศนะวิจารณ์ สารคดี ผ่านการคัดเลือกดูแลเนื้อหาโดยกองบรรณาธิการเว็บไซต์ โดยสามารถส่งต้นฉบับมาให้เราได้ที่ ctzthaipbs@gmail.com